เช็คที่นี่! สรุปมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ยกเว้นอะไรบ้าง?

เช็คที่นี่! สรุปมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ยกเว้นอะไรบ้าง?

ศบค.ปรับมาตรการเปิดประเทศ ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบไม่ต้องตรวจโควิด พร้อมเปิดช่องทางบก-ทางเรือ รับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (26 พ.ย.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 19/2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (เปิดประเทศระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธ.ค. 2564) ดังนี้

เช็คที่นี่! สรุปมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ยกเว้นอะไรบ้าง?

กระบวนการและขั้นตอนสำหรับการเดินทางเข้าประเทศ Sandbox , Test and Go จะเป็นการตรวจ ATK เท่านั้นและไม่ต้องกักตัว เนื่องจากสถิติผลการดำเนินงานการรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาขักร ณ ท่าอากาศยาน ตั้งแต่ 1-25 พ.ย.2564  สะสม 104,065 ราย พบว่าไม่ว่าจะเข้าประเทศประเภท Test&Go  มีผู้ติดเชื้อ 63 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.08% Sandbox  มีผู้ติดเชื้อ 36 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.20% และ Quarantine มีผู้ติดเชื้อ 36 ราย อัตราการติดเชื้อ 0.81% และเมื่อรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 135 ราย มีอัตราการติดเชื้อเพียง 0.13% 

 

  • เพิ่มช่องทางเข้าไทยทางบก-ทางเรือ

นอกจากนั้น ได้มีการเพิ่มช่องทางการเข้าประเทศไทยมากขึ้น โดยให้สามารถเข้าทางบกนำร่องด่านหนองคาย เริ่ม 24 ธ.ค.2564  และทางเรือ กรณีต้องการลงจากเรือ ดำเนินการตามเกณฑ์ดังนี้ ทุกคนได้รับวัคซีน และมี RT-PCR 72 ชั่วโมง หรือจากท่าสุดท้าย และต้องมีรายงานการติดตามอาการของลูกเรือ และผู้โดยสารว่าไม่พบการติดเชื้อบนเรือ

เช็คที่นี่! สรุปมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ยกเว้นอะไรบ้าง?

มีระบบลงทะเบียน หรือผ่านระบบ Thailand Pass และได้รับอนุมัติก่อนเข้าเทียบเท่า ตรวจ RT-PCR 1 ครั้งของทุกคนบนเรือ รอผลไม่พบเชื้อ ลงจากเรือได้ การกลับขึ้นเรือเป็นไปตามแนวทางของเรือ และประเทศปลายทางที่จะเดินทางต่อไป

 

 

  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบไม่ต้องตรวจโควิด

การปรับจำนวนวันกักตัว หรือพำนักในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (ทุกช่องทาง) 5 วัน กรณีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 5 วัน กรณีไม่ได้วัคซีน 10 วัน และกรณีเข้ามาแบบผิดกฎหมาย 14 วัน มีหลักฐานการจองที่พัก ไม่ต้องใช้หลักฐานการจ่ายค่าที่พัก แต่ต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ ในพื้นที่ Sandbox จำนวน 5 วัน มีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก สถานที่กักกันที่ราชการกำหนด จำนวน 5 หรือ 10 วัน

เช็คที่นี่! สรุปมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้าไทย ยกเว้นอะไรบ้าง?

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางนั้น ได้ยกเว้นไม่ต้องตรวจหาเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ก่อนเข้าราชอาณาจักร แต่ต้องมีผลผู้ปกครองที่มีผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง  ส่วนเมื่อมาถึงเมืองไทย ตรวจด้วย ATK โดยสถานพยาบาลที่กำหนดผลเป็นลบเดินทางต่อได้