เช็คขั้นตอนลงทะเบียน ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ขยายเวลากลุ่ม 12-18 ปี ถึง 27 พ.ย.นี้

เช็คขั้นตอนลงทะเบียน ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ขยายเวลากลุ่ม 12-18 ปี ถึง 27 พ.ย.นี้

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ขอฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" กทม.ขยายเวลาจองคิวกลุ่มอายุ 12-18 ปี อาศัยในกรุงเทพฯ ถึง 27 พ.ย.นี้ เช็ครายละเอียดที่นี่!

วันที่ 25 พ.ย. ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จะขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับเด็กอายุ12-18 ปี เพิ่มเติม โดยเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 12-18 ปี เกิดระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2546 ถึงวันที่ 27 พ.ย.2552 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1.พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ

2.อยู่ในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาแบบ HOME SCHOOL

3.ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

ทั้งนี้ ต้องสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน GOOGLE FORM ภายในวันที่ 25-27 พ.ย.2564 เท่านั้น โดยผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้เดินทางมาพร้อมเด็ก และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดวัคซีน

สำหรับเอกสารที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด กทม. ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ประกอบด้วย

1.บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น PASSPORT 

2.บัตรนักเรียน/นักศึกษา (ถ้ามี)

ขณะเดียวกัน จะนัดหมายฉีดวีคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ย.64 และเข็มที่ 2 ในวันที่ 18 ธ.ค.64 ส่วนกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 28 พ.ย.64 จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 19 ธ.ค.64

เช็คขั้นตอนลงทะเบียน ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ขยายเวลากลุ่ม 12-18 ปี ถึง 27 พ.ย.นี้

เช็คขั้นตอนลงทะเบียน ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ขยายเวลากลุ่ม 12-18 ปี ถึง 27 พ.ย.นี้