กกต.ประสาน ตร.จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามทำผิด กม. “เลือกตั้ง อบต.”

กกต.ประสาน ตร.จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามทำผิด กม. “เลือกตั้ง อบต.”

เข้มงวดโค้งสุดท้าย! “กกต.” ประสาน “ตร.” จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 204 ชุด ป้องปราม-หาข่าว-ตรวจค้น-จับกุม การกระทำผิดกฎหมาย “เลือกตั้ง อบต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวระบุว่า ตามที่คณะกรรมการ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่ 28 พ.ย. 2564 นั้น

ในการนี้เพื่อให้การป้องปรามและหาข่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดเลือกตั้ง อบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กกต. ได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 204 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วยตำรวจ 3 นาย ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 9-28 พ.ย. 2564 โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.ป้องปรามและหาข่าว เผชิญหรือระงับเหตุการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ในการเลือกตั้ง อบต. ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

2.การตรวจค้น จับกุม ควบคุม ผู้กระทำความผิดนำส่งพนักงานสอบสวนหรือนำส่งศาลแล้วแต่กรณี

กกต.ประสาน ตร.จัด 204 ชุดเคลื่อนที่เร็วป้องปรามทำผิด กม. “เลือกตั้ง อบต.”

อนึ่งสำนักงาน กกต. ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด กำชับไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และพนักงานของสำนักงาน กกต. ในการลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลการกระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562