ปั้น "กัญชง" พืชเศรษฐกิจ ดันไทย สู่ “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม”

ปั้น "กัญชง" พืชเศรษฐกิจ ดันไทย สู่ “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม”

เปิดตัว สมาคมการค้าอุตสาหกรรม "กัญชง" ไทย บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน เดินหน้าขับเคลื่อน ตลาดกัญชงไทย สู่ "พืชเศรษฐกิจ" ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เผยแผนยุทธศาสตร์ปั้นไทยสู่ Hemp Hub ชิงตลาดกัญชากัญชงมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาท

วันนี้ (17 พ.ย. 64) พรชัย ปัทมินทร นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย กล่าวในงานแถลงข่าว เปิดตัวสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยระบุว่า กัญชงไทย กำลังจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองอย่างมากทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ อุตสาหกรรมเกิดขึ้นเรียบร้อยทั้ง กัญชา กัญชง กระท่อม และกำลังจะขยายตัว ปัจจุบัน ตลาดกัญชากัญชง ซึ่งมูลค่าราว 8 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นการปลูก และสกัด

 

“ อุตสาหกรรมกัญชงไปได้หลายแนวทาง เทรนด์ในปีหน้าจะเห็นสินค้าออกมามากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 1 จะเห็นการซื้อขาย CBD ช่อดอก การนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เริ่มมีการซื้อขายกับต่างประเทศ และนวัตกรรมบนอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น สิ่งทอ เคมี วัสดุก่อสร้าง อาหาร เครื่องดื่ม ยานยนต์ พลาสติก อาหารเสริม ยา เครื่องสำอาง เวชสำอาง เป็นต้น โดยอัตราการเติบโตอย่างต่ำ 35% ทุกปี”

 

โดยสมาคมฯ ได้ขับเคลื่อนร่วมกันในกลุ่มผู้ประกอบการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2564 กำหนดแนวทางการในการดำเนินการออกเป็นแผนระยะสั้น และระยะยาว มีจุดมุ่งหมายในการนำพาประเทศไทยสู่ฮับของอุตสาหกรรมกัญชง ทั้งนี้ แผนระยะสั้นวางพันธกิจ (1) กำหนดแนวทางการปลูกกัญชงของต้นน้ำ (2) จัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 (3) การช่วยเหลือเกษตรกรต้นน้ำเรื่องศัตรูพืช (4) กำหนดราคากลาง (5) วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ดำเนินอยู่ในไตรมาสสุดท้ายปี 2564

 

ปั้น \"กัญชง\" พืชเศรษฐกิจ ดันไทย สู่ “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม”

ส่วน “แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี” ระหว่างปี 2565 – 2575 (1) ตั้งเป้าหมายการเป็น “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม” (2) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แอพลิเคชั่น สมาร์ทฟาร์ม สำหรับเกษตรกร (3) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ กัญชา กัญชง กระท่อม (4) จัดตั้งศาสตร์การแพทย์แผนไทยแนวธรรมชาติ โดยการใช้ศาสตร์สารสกัดจากกัญชา และกระท่อม ผสมผสานกับสมุนไพรไทยโบราณ(5) โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ กัญชา กัญชง (6) จัดตั้งศูนย์พัฒนาสายพันธุ์ กัญชา และกัญชง และ (7) สร้างแนวทางการทำวิจัยกัญชา กัญชง กระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม

 

ปั้น \"กัญชง\" พืชเศรษฐกิจ ดันไทย สู่ “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม”

 

นอกจากนี้ จัด Roadshow ทั่วประเทศไทย เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ จ.เชียงราย จ.ชลบุรี จ.กระบี่ จ.อุดรธานี และ จ.สกลนคร เพื่อให้คนไทยได้ทำความรู้จักกับพืชกัญชงมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการผลักดันประเทศไทยสู่ฮับกัญชงในภูมิภาค และจัดงาน Thailand International Hemp Forum & Expo 2022 ปลายปี 2565

 

ธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าหลายคนสนใจว่าพืชเศรษฐกิจใหม่ที่กำลังมาแรงคือ 3 ก. กัญชา กัญชง กระท่อม ประเทศไทยเป็นพื้นที่มีศักยภาพสูง เชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงแน่นอน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้หน่วยราชการ ได้บูรณาการผลักดันพืชเศรษฐกิจสมุนไพรไทยให้มีความเป็นสากล ก้าวหน้ามากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชงเชิงพานิชย์ขึ้น ดึงหน่วยงานต่างๆ บูรณาการทุกกระทรวงทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง อว. และหลายหน่วยงาน เพื่อคิดแผนยุทธศาสตร์ของชาติขับเคลื่อนกับเอกชนต่อไป

 

ปั้น \"กัญชง\" พืชเศรษฐกิจ ดันไทย สู่ “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม”

โดยมีหลักสำคัญ 4 ประการ คือ 1.งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมกัญชง ภาครัฐจะสนับสนุน 2. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และการแปรรูปเชิงพานิชย์ เป็นหน้าที่ของกระทรงอุตสาหกรรมที่จะช่วยเอกชนให้มีความเป็นรูปธรรม 3. การตลาด เชื่อว่าสมาคมฯ และผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือ สนับสนุนเต็มที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4 การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการประกอบการ กฎหมาย ข้อบังคับ กฎกระทรวง แนวทางการสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม จุดสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

 

ด้าน ดร.ภก. อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าความร่วมมือของทั้งรัฐบาล กระทรวง และเอกชน ทำงานร่วมกันและทำให้นโยบายไม่ใช่แค่การปลดล็อกทางด้านกฎหมายอย่างเดียว แต่ยังมีในเชิงของอีโคซิสเต็ม การเอื้อการทำธุรกิจทำรายได้กับพืชเศรษฐกิจให้สามารถทำได้และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ปั้น \"กัญชง\" พืชเศรษฐกิจ ดันไทย สู่ “ฮับกัญชา-กัญชง-กระท่อม”