สายบุญยกการ์ดสูงร่วมงานกฐิน ‘เว้นระยะห่าง-ล้างมือ - งดจับกลุ่มคุยกัน’ 

สายบุญยกการ์ดสูงร่วมงานกฐิน ‘เว้นระยะห่าง-ล้างมือ - งดจับกลุ่มคุยกัน’ 

​กรมอนามัย ย้ำ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐินเว้นระยะห่าง ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอื่น สวมหน้ากากอนามัยในขณะเข้าร่วมพิธีตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และงดจับกลุ่มสนทนา


 
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การร่วมพิธีทอดกฐินในช่วงของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น ขอเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐินปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยก่อนเข้างานผู้เข้าร่วมพิธี สายบุญควรทำการประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย”

หากพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ควรงดการเข้าร่วมพิธี เว้นระยะห่างการนั่งแบบเว้นระยะเก้าอี้ 1 - 2 เมตร ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอื่น สวมหน้ากากอนามัย                     หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมพิธี ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70 %ทั้งก่อนการเข้าร่วมงานและออกจากงาน งดจับกลุ่มสนทนา และเมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พักให้อาบน้ำ สระผม      เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

 

  • ย้ำวัดควรเข้มมาตรการป้องกันโควิด

ทั้งนี้ ในส่วนของวัด ควรเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน โดยมีการกำหนดจุดเข้า - ออก จุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นสำรอง เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการจัดงานให้สั้นที่สุด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น เก้าอี้ ราวจับ ประตู หรือพื้นผิวสัมผัสอื่น ๆ ทุก 30 นาที

นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการจัดงาน จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย30 นาที 

            

  • ทำความสะอาดห้องน้ำ เปิดระบายอากาศ

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวต่อว่า สำหรับห้องสุขาให้เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่าง ๆ  ทุก 1 - 2 ชั่วโมง อาทิ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ

รวมทั้งเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาที่เปิดให้ใช้บริการ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มี    ฝาปิดมิดชิดให้เพียงพอ และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน