สิ่งต้องทำเมื่อจะไปต่างประเทศ แต่ฉีดวัคซีนโควิด-19ปลายทางไม่รับรอง  

สิ่งต้องทำเมื่อจะไปต่างประเทศ แต่ฉีดวัคซีนโควิด-19ปลายทางไม่รับรอง  

การฉีดวัคซีนโควิด-19ครบโดสเป็นเงื่อนไขสำคัญ เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศจะกำหนดวัคซีนที่อนุญาตให้เข้าประเทศได้แตกต่างกัน สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ หากฉีดวัคซีนสูตรที่ปลายทางไม่รับรอง จะต้องรีบดำเนินการ ไม่เพียงแต่วัคซีนพาสปอร์ต 

การขอ "วัคซีนพาสปอร์ต

      การขอวัคซีนพาสปอร์ตเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 มีการออกวัคซีนพาสปอร์ตสะสม  45,235 เล่ม โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการขอรับวัคซีนพาสปอร์ตเฉลี่ย  1,540 เล่ม 

เอกสารที่ต้องเตรียม
1.บัตรประชาชน(ตัวจริง)
2.Passport(ตัวจริง)..มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
3.สำเนาใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 เมื่อครบ 2 เข็ม
4.กรณีมีเล่มวัคซีนพาสปอร์ตแล้วต้องการเพิ่มเข็ม 3 และเข็ม4 ในเล่มเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตสามารถจองระบบนัดหมายได้เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เท่านั้น


สถานที่ขอ"วัคซีนพาสปอร์ต" 

          สถานที่จัดทำ และรับหนังสือรับรอง สามารถติดต่อขอทำ "วัคซีนพาสปอร์ต" โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังนี้ 

1.คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง และการท่องเที่ยวสถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 15.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามโทร. 02-590-3430 และติดต่อได้ที่อีเมล [email protected] 

2.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) บางเขน กทม. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในเวลาราชการ (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามโทร. 0-2521-0943-5 โดยจะรับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้นโดยเข้าไปที่เวบไซต์ http://vacn.ddc.moph.go.th

3.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการเฉพาะวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. สอบถามโทร. 02-590-3232 รับเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้น โดยเข้าไปที่เวบไซต์http://vpassport.ddc.moph.go.th/index.php

4.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ อีเมล [email protected]

นอกจากนี้สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ในการนัดคิว ส่งหลักฐาน และนัดรับเล่มผ่านแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" มีขั้นตอนดังนี้

1.กดเมนู International Certificate

2.จะมีข้อความ "ขอหนังสือรับรอง" และ "ติดตามสถานะการยื่นขอหนังสือรับรอง"

3.กดข้อความ "ขอหนังสือรับรอง"

4.กรอกข้อมูลออกหนังสือเดินทาง และอัพโหลดภาพหลักฐาน หน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองฉีดวัคซีนโควิด

5.เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือรับรอง แบ่งเป็นมารับด้วยตัวเอง และจัดส่งตามที่อยู่หรือ "อีเมล"

6.เลือกช่องทางชำระเงิน

7.กดยอมรับข้อความที่ระบุข้างต้นเป็นจริง และมีความประสงค์ขอออกหนังสือรับรอง

"วัคซีนโควิด-19"ที่ต่างประเทศรับรอง 

สหรัฐอเมริกา

      ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน นี้เป็นต้นไป สหรัฐอเมริกาเปิดประเทศ โดย ผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาที่ไม่ใช่พลเมืองอเมริกันทุกคน จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ซึ่งวัคซีนโควิด-19 ที่รับรองให้เดินทางเข้าได้นั้น  ต้องเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกหรือฮู (WHO) อนุมัติและรับรองให้ใช้ และต้องรับมาเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน 

สหราชอาณาจักร 

ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2564 ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม โคแวกซิน จะถูกใส่เข้าไปรวมกับรายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรองในสหราชอาณาจักรด้วย จากที่ก่อนหน้านี้  ให้การรับรองวัคซีนโควิด-19 เพียง 4 ยี่ห้อ ได้แก่ วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน  โดยผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังกล่าวครบโดสแล้ว  ไม่ต้องกักตัว 


สหภาพยุโรป 

สภายุโรปอนุญาตให้ผู้เดินทาง สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้ หากได้รับการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ได้มาตรฐาน EMA (European Medicines Agency)และ WHO (World Health Organization) ให้การรับรอง โดยสามารถไปขอ ‘ใบรับรองการฉีดวัคซีนดิจิทัลของสหภาพยุโรป (EU Digital Certificate)’ ซึ่งนับตั้งแต่ 28 ต.ค. 64  สภายุโรปได้ยกเลิกการจำกัดการเดินทางจากโควิด-19 และ อัปเดตรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่สามารถเดินทางเข้าสหภาพยุโรปได้ 

         โดยผู้เดินทางที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศสมาชิก EU จะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19ที่องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (EMA) รับรองแล้วครบโดส ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน  ทั้งนี้ แต่ละประเทศสมาชิก ยังอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ เข้ามาได้ เช่น อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) รับรองให้ใช้
        นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การอนุญาตผู้เดินทางเข้าประเทศต่าง  ๆ โดยกำหนดการฉีดวัคซีน เป็นเรื่องปกติของแต่ละประเทศที่จะมีข้อมูลการใช้วัคซีนนั้น ๆ เช่น ไทยใช้ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ทั้งการฉีดปกติและการฉีดไขว้ ตามข้อมูลวิชาการที่เราศึกษา ดังนั้น บางประเทศไม่รับวัคซีนสูตรไขว้ แต่ไทยรับ เพราะใช้ข้อมูลที่ไทยมี เช่นเดียวกัน วัคซีนพาสปอร์ต ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยตัวมัน แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขประเทศปลายทางว่าเขารับอะไร

        “สหรัฐอเมริกา รับทุกตัวเพราะเขาคิดแล้วว่าประชากรเขาอยู่ในหลายประเทศ หากไม่รับบางอัน ก็ต้องวุ่นมากหากคนอเมริกันกลับประเทศ อังกฤษ ก็รับซิโนแวค ซิโนฟาร์มแล้ว สุดท้ายทุกประเทศจะโอเคหมด แต่มีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ซึ่งต้องทำตามกติกา โดยไทยน่าจะยืดหยุ่นสุดแล้ว แต่ประเทศไทยก็ยังไม่ได้บรรจุการอนุญาตวัคซีนที่เพิ่งผลิตใหม่ เช่น โนวาแวกซ์ ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในไทย แม้การศึกษาระบุว่าประสิทธิภาพดีมาก แต่เราก็ยังไม่มีข้อมูลในไทยก็ยังไม่ได้เพิ่มโนวาแวกซ์เข้าไป ” นพ.โสภณ กล่าว

วัคซีนโควิด-19ที่ไทยรับรอง

       นพ.โสภณ  กล่าวว่า การรับรองเอกสารการรับวัคซีนในผู้ที่เดินทางจากประเทศที่กำหนดให้ไม่ต้องกักตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ของประเทศไทย

2.วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การอนามัยโลกหรือฮู

 และ3.เป็นวัคซีนที่ประเทศไทยยอมรับ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่าใช้ได้

      “วัคซีนทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้มีการพิสูจน์มาแล้วว่ามีประสิทธิผลในการป้องกันโรคได้ดี อย่างน้อย 70-80%ขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดสายพันธุ์ไวรัสที่คนนั้นติดเชื้อด้วย ส่วนวัคซีนโควิด-19อื่น สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ในเงื่อนไขอื่น เช่น แซนด์บอกซ์ หรือเข้ามาแล้วต้องกักตัวตามกำหนด”นพ.โสภณกล่าว  

ต้องไปขอฉีดวัคซีนโควิด-19เข็ม4

        นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนโควิด-19สะสมไปแล้วกว่า 80 ล้านโดสแล้ว จากเป้าหมายแรกที่กำหนดฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส ก็เท่ากับฉีดไปได้กว่า 80% ของเป้าหมายแล้ว และหากประชาชนยังมีความประสงค์จะรับวัคซีนต่อเนื่อง ประเทศไทยรัฐบาลก็มีความพร้อมที่จะจัดวัคซีนนั้นให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับวัคซีนทุกคน

         นอกจากนี้ ก็พร้อมฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 ให้กับผู้ที่มีจำเป็นด้วย เช่น  คนที่ต้องเดินทางไปประเทศที่ยังไม่เปิดรับวัคซีนสูตรไขว้ ก็ต้องฉีดให้เพื่อให้สามารถเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ ได้ สามารถไปทำธุรกิจ ประชุม ดูงาน หรือแม้แต่ไปท่องเที่ยว ขอให้แจ้งความจำนง บอกถึงความจำเป็นได้ที่จุดฉีดวัคซีน