มอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

มอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

วันนี้ ( 11 พ.ย.2564) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับฟังการนำเสนอภารกิจในภาพรวมของกระทรวงแรงงาน การนำเสนองานสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานที่มีการดำเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การนำเสนองานสนับสนุนและการพัฒนาองค์กรจากผู้อำนวยการที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง รวมถึงมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง 

 

  • ย้ำภารกิจทำงานเชิงรุกเพื่อประชาชน

นายบุญชอบ กล่าวว่า สำหรับภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานนั้น บางภารกิจอาจจะทำให้รู้สึกว่ากำลังทำงานเกินขอบข่ายในหน้าที่ของตนเอง เช่น การช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ ผู้ประกอบการ SMEs การจัดหาวัคซีนมาฉีดให้ประชาชน เป็นต้น แต่ขอให้เข้าใจว่าเราคือข้าราชการ จึงอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจในมิติใหม่ว่า การที่เราสามารถทำให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับประโยชน์จากภาครัฐคือหน้าที่ของพวกเราทุกคน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ที่ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน ได้มอบเอาไว้ และความสำเร็จในภารกิจต่าง ๆ ก็ต้องขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมกันทุ่มเทการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่ก่อให้เกิดความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

 

  • เน้นประสิทธิภาพการทำงานคู่ความสำเร็จ

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้พวกเราเน้นการทำงานในเชิงรุก และเน้นประสิทธิภาพของการทำงานควบคู่ไปกับความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมา ขอชื่นชมว่าพวกเรามีระบบการทำงานที่ทำได้ดีอยู่แล้วจึงขอให้รักษามาตรฐานนี้เอาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผนึกกำลังของ 5 เสือแรงงานให้เข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือกันทำงานให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป