สธ.ปูพรมเดือนธ.ค.ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกคนทุกสัญชาติ

สธ.ปูพรมเดือนธ.ค.ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกคนทุกสัญชาติ

สธ.ปูพรมเดือนธ.ค.ฉีดวัคซีนโควิด-19 ฟรี ทุกคนทุกสัญชาติ ส่งวัคซีนไปตั้งรับตามตะเข็บชายแดน พร้อมฉีดแรงงานต่างด้าวเข้าไทย   

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีการเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว ว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือวางแผนฉีดวัคซีนคนต่างด้าวที่เข้ามาทั้งหมด ซึ่งมีวัคซีนเพียงพอ ขณะนี้วางแผนไปฉีดตามแนวตะเข็บชายแดน หากมีการข้ามแดนมาแล้วยังไม่ได้ฉีดก็ฉีดให้หมด กรณีเข้ามาแบบผิดกฎหมายก็ฉีดให้ก่อนผลักดันกลับประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยมีวัคซีนเตรียมพร้อมไว้ในจังหวัดชายแดนและฉีดตามด่าน ซึ่งเมื่อก่อนวัคซีนยังมีจำกัด ก็ต้องฉีดให้คนไทยก่อน แต่ตอนนี้ต้องฉีดทุกคนที่จะเข้ามาไทยเพื่อให้คนไทยปลอดภัย

     นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เข้าใจถึงความจำเป็นในการเดินทางเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าว เพราะมีความต้องการแรงงานในประเทศ ซึ่งเห็นด้วยแต่ให้มีการทำให้เป็นระบบที่ถูกต้อง รายละเอียดการเข้ามามีความแตกต่างกันว่ามาทางช่องทางไหน ประเทศต้นทางที่เข้ามามีการฉีดวัคซีนครอบคลุมแค่ไหน เช่น กัมพูชา มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างสูง แต่ที่ยังห่วงคือชายแดนตะวันตก จึงมีการนำวัคซีนไปวางตามตะเข็บชายแดนตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมาจนถึงจังหวัดระนอง โดยไม่ว่าจะเข้ามาแบบไหนกระทรวงสาธารณสุขฉีดให้หมด ทั้งนี้เพื่อให้คนในประเทศไทยปลอดภัย และวัคซีนมีเพียงพอ

  “สธ.กำลังจะมีการเสนอศบค.เรื่องแผนการฉีดวัคซีนในเดือนธ.ค. นี้ จะเป็นการปูพรมฉีดทุกคน โดยขอให้ทางกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สอบถามว่าใครยังไม่ฉีดวัคซีน ก็ให้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเป็นการฉีดฟรีให้กับทุกคนทุกสัญชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล”นพ.โอภาสกล่าว  

      ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ผ่านมายังมีสถานพยาบาลปฏิเสธการฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าว นพ.โอภาส กล่าวว่า เรื่องนี้ให้นโยบายไปนานแล้ว แต่จะมีการนำเข้าศบค.อีกครั้งในวันศุกร์นี้ (12 พ.ย.) เพื่อให้มีข้อสั่งการอย่างชัดเจนอีกครั้ง