อัพเดท "น้ำท่วม" เช็คเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในพื้นที่ 8 จังหวัด

อัพเดท "น้ำท่วม" เช็คเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในพื้นที่ 8 จังหวัด

"กรมทางหลวงชนบท" รายงานสถานการณ์ "น้ำท่วม" ณ เวลา 8.30 น.โดยถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทางใน 8 จังหวัด

(9 พ.ย.2564) "กรมทางหลวงชนบท" รายงานสถานการณ์ "น้ำท่วม" ณ เวลา 8.30 น.โดยถนนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทางใน 8 จังหวัด พร้อมติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือและซ่อมแซมถนนทันทีหลังน้ำลด

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือน "น้ำท่วม" จากน้ำทะเลหนุน 11 ชุมชน 7 เขต กทม.เตรียมขนของขึ้นที่สูง

- เกาะติดน้ำท่วม เตือนชุมชนริมเจ้าพระยา รับมือ "น้ำทะเลหนุนสูง" รอบใหม่วันนี้

- เช็ค! 5 เขต กทม. เตือน "น้ำทะเลหนุนสูง" ช่วง 7-13 และ 20-26 พ.ย. 64

 

โดย "กรมทางหลวงชนบท" รายงานถึงสถานการณ์ "น้ำท่วม" ว่ามี ถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา , นครราชสีมา , ชัยภูมิ , สุรินทร์ , บุรีรัมย์ , ขอนแก่น , มหาสารคาม , ร้อยเอ็ด , นครสวรรค์ , หนองบัวลำภู , สุพรรณบุรีและนครปฐม รวม 37 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 18 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง ดังนี้

 

1. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

 

2. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+600)

 

3. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 7+000)

 

4. สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)

 

5. สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ - หนองเรือ อ.ท่าตูม, ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 4+200)

 

6. สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+250 ถึง 1+725)

 

7. สายทาง มค.3001 แยก ทล.213 (กม.ที่ 8+200) - บ้านมะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+900 ถึง 9+800)

 

8. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

 

 

9. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

 

10. สายทาง มค.012 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านท่าตูม ข้ามลำน้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 ถึง 2+100)

 

11. สายทาง มค.3062 แยก ทล.208 - บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+400 ถึง 8+450)

 

12. สายทาง รอ.015 สะพานสามสัมพันธ์ (สะพานข้ามแม่น้ำมูล) อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+835)

 

13. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 85 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+500)

 

14. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

 

15. สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 45 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+075)

 

16. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+575 ถึง 6+550)

 

17. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+200 ถึง 8+530)

 

18. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+800)

 

19. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+300)

 

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

 

อัพเดท \"น้ำท่วม\" เช็คเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในพื้นที่ 8 จังหวัด