เตือน "น้ำท่วม" จากน้ำทะเลหนุน 11 ชุมชน 7 เขต กทม.เตรียมขนของขึ้นที่สูง

เตือน "น้ำท่วม" จากน้ำทะเลหนุน 11 ชุมชน 7 เขต กทม.เตรียมขนของขึ้นที่สูง

เตือน "น้ำท่วม" จากน้ำทะเลหนุน 11 ชุมชน 7 เขต กทม. บริเวณใกล้เคียงแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมขนของขึ้นที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้น

(9 พ.ย.2564) สถานการณ์ "น้ำท่วม" โดยเฉพาะพื้นที่ กทม.บริเวณใกล้เคียงแม่น้ำเจ้าพระยา จากการที่น้ำทะเลหนุนสูง ล่าสุด กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ประกาศแจ้งเตือนฉบับที่ 21

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เกาะติดน้ำท่วม เตือนชุมชนริมเจ้าพระยา รับมือ "น้ำทะเลหนุนสูง" รอบใหม่วันนี้

 

เรื่อง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ และพื้นที่ใกล้เคียงในระหว่างวันที่ 5-14 พ.ย.2564 ระหว่างเวลาประมาณ 05.00-20.30 น.ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ น้ำทะเลหนุนสูง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น รวมทั้งมีการระบายน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 

 

ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ จึงขอให้ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าวและติดตามสภาวะระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

 

กรุงเทพมหานคร ขอให้หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน ที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้

 

โดยจากการสำรวจมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วม 11 ชุมชน จำนวน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ได้แก่ ดุสิต พระนคร สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม ยานนาวา บางกอกน้อย และคลองสาน จึงขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทาง https://dds.bangkok.go.th/ หรือติดต่อศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทรศัพท์ 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เตือน "น้ำท่วม" จากน้ำทะเลหนุน 11 ชุมชน 7 เขต กทม.เตรียมขนของขึ้นที่สูง