ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%

ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%

ศบค. รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" วันที่ 4 พ.ย. 64 สะสม 77,831,474 โดส โดยมีทั้งสิ้น 7 จังหวัด ฉีดเข็มแรกครอบคลุม 70% ขณะที่ กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ สกลนคร และหนองบัวลำภู  การฉีดยังต่ำกว่า 40%

วันนี้ (4 พ.ย. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การฉีด "วัคซีนโควิด-19"  จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 3 พ.ย. 2564) รวม 77,831,474 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 43,112,788 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 32,223,467 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,495,219 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 817,382 โดส

เข็มที่ 1 : 297,188 ราย

เข็มที่ 2 : 493,102 ราย

เข็มที่ 3 : 27,092 ราย

 

ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%

 

  • นักเรียน นักศึกษา ฉีดวัคซีนแล้ว 56.3%

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 608 ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 64.9% กลุ่ม 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 69.5% หญิงตั้งครรภ์ 16.5% ขณะที่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 12 - 17 ปี ฉีดแล้ว 56.3% 

ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%

  • 7 จังหวัดฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก 70% 

 

สำหรับความครอบคลุมของการได้รับ วัคซีนเข็มแรก จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย ผลการดำเนินงานถึง 3 พ.ย. 64 พบว่า จังหวัดที่มีความครอบคลุม 70% ของประชากร มีทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ กทม. สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบรี ภูเก็ต 

 

ขณะที่ จังหวัดที่มีอัตราการฉีดต่ำกว่า 40% มีทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ นครพนม บึงกาฬ สกลนคร และหนองบัวลำภู 

 

ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%

 

  • พบติดเชื้อรายใหม่ 7,982 ราย

 

"สถานการณ์โควิด-19" การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 4 พ.ย. 64 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 7,982 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,943,424 ราย 

 

ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 68 ราย ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 19,426 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 97,470 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนัก 2,181 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 466 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้าน 8,029 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 จำนวน 1,799,066 ราย

 

ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%

  • สูงวัย โรคเรื้อรัง เสียชีวิต 97%

 

สำหรับผู้เสียชีวิตรายใหม่ 68 ราย เป็นชาย 38 ราย หญิง 30 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 52 ราย 76% และ กลุ่มโรคเรื้อรัง 14 ราย 21% รวมทั้งสองกลุ่มกว่า 97% 

 

ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%

 

  • กทม. ปริมณฑล ติดเชื้อ 17% 

 

จำนวนผู้ป่วย ติดเชื้อในชุมชนรายวัน กทม. ปริมณฑล ชายแดนใต้ และต่างจังหวัดพบว่า ภาพรวม กทม.ปริมณฑล 17% ขณะที่ชายแดนใต้ 19% ต่างจังหวัด 67 จังหวัด 64% 

 

ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%

 

  • 10 จังหวัดติดเชื้อรายวัน 

 

สำหรับจำนวนการติดเชื้อรายวัน กทม. ยังเป็นอันดับ 1 โดยติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่าวานนี้ อยู่ที่ 827 ราย ขณะที่ ภาคใต้ มี 4 จังหวัดที่ติดอันดับ สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา 

 

ส่อง 7 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็มแรก มากกว่า 70%