อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 ราย จับตา สงขลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา ชลบุรี ขอนแก่น ระยอง สมุทรปราการ

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 4 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 827 ราย
2 สงขลา 497 ราย
3 เชียงใหม่ 492 ราย
4 นครศรีธรรมราช 455 ราย
5 ปัตตานี 451 ราย
6 ยะลา 336 ราย
7 ชลบุรี 280 ราย
8 ขอนแก่น 248 ราย
9 ระยอง 248 ราย
10 สมุทรปราการ 215 ราย

 

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น


04/11/64 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สงขลา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา ชลบุรี ขอนแก่น ระยอง และ สมุทรปราการ


อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่นอัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น
 

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 7,982 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,799,066 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,914,561 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,368 ราย
-----------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,826,492 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,943,424 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,462 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 พฤศจิกายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 77,831,474 โดส
-----------
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 297,188 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 493,102 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 27,092 ราย

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น
 


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 248,796,090 ราย 
อาการรุนแรง 73,962 ราย 
รักษาหายแล้ว 225,420,972 ราย 
เสียชีวิต 5,036,621 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 47,105,468 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,320,142 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,835,785 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,171,660 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,633,643 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,943,424 ราย

 

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น
 

ประกาศ!

ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2564 ที่ไม่สามารถไปฉีดวัคซีนเข็ม 2 ตามกำหนด สามารถฉีดวัคซีนเข็ม 2 ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาและสถานที่เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้

สอบถามสายด่วน โทร.1516

ที่มา : ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok

อัพเดท \"โควิดวันนี้\" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 827 จับตา สงขลา เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น