วันแรก! เปิดเทอมทั่วไทยคึกคัก ศธ.กำชับสถานศึกษา ยึดหลัก6 มาตรการหลัก

วันแรก! เปิดเทอมทั่วไทยคึกคัก ศธ.กำชับสถานศึกษา ยึดหลัก6 มาตรการหลัก

ตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่สถานศึกษาทั่วไทยต้องงดการเรียนการสอนแบบออน ไซต์ หรือเรียนในชั้นเรียน ในสถานศึกษา วันนี้ (1 พ.ย.2564) ถือเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ออน ไซต์ เหล่านักเรียนสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้

บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียนหลายจังหวัดคึกคักและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็กนักเรียนผู้ปกครองต่างเดินทางมาโรงเรียนตั้งแต่เช้า ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ขณะที่โรงเรียนต่างๆ ก็มีมาตรการรองรับอย่างเข้มงวด

วันนี้ (1 พ.ย.2564) ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหาระดับสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก

น.ส.ตรีนุช  กล่าวว่า ศธ.เชื่อมั่นว่าการเรียนที่ดี ที่สุด คือการที่นักเรียนได้มาเรียน ออน ไซต์ แม้จะต้องเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  วันนี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จ.สุมทรสาคร ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ซึ่งโรงเรียนสุมทรสาครวิทยาลัย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียน 3,034 คน ทางโรงเรียนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มมาเรียน ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งที่ ศธ.ออกมาตรการเพื่อให้เด็กรักษาระยะห่าง ทั้งนี้ทราบว่านักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็มแล้ว ส่วนครูได้รับวัคซีนมากกว่า 90% แล้ว

วันแรก! เปิดเทอมทั่วไทยคึกคัก ศธ.กำชับสถานศึกษา ยึดหลัก6 มาตรการหลัก

โรงเรียนต้องปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตราเข้มงวด และต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ใช้เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งได้เน้นย้ำผู้อำนวยการโรงเรียน และครูปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ต้องเข้มงวดเรื่องแผนเผชิญเหตุหากพบเด็ก หรือบุคลากรในโรงเรียนมีอาการ หรือติดเชื้อ ต้องมีกระบวนการ มีแผนรองรับ เช่น การสุ่มตรวจหาเชื้อด้วย ATK เป็นต้น ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรสาคร ยืนยันว่าพร้อมจะช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่โดยจะร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้โรงเรียนในจ.สุมทรสาคร เปิดเรียนอย่างปลอดภัย

 

 

  •  6 มาตรการหลัก แม้ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเรียนได้

ทั้งนี้  แม้นักเรียนไม่ได้รับวัคซีนก็สามารถมาเรียนได้ และขณะนี้มีผู้ปกครองยื่นความประสงค์ให้ลูกฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น คาดว่าเพราะผู้ปกครองมั่นใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ศธ.ไม่เร่งให้โรงเรียนเปิดออนไซต์ทั้งหมด แต่ศธ.เน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก ถ้าโรงเรียนมีความพร้อมก็สามารถเปิดเรียน ออน ไซต์ได้

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่าขณะนี้มีโรงเรียนที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาบางแห่งได้รับอนุญาตจากจังหวัดให้เรียนออน ไซต์ วันที่ 5 พ.ย.นี้ และในวันที่ 15 พ.ย.จะเปิดออน ไซต์ เพิ่มมากขึ้น  ศธ.ได้มีคณะกรรมการติดตาม ว่าเปิดเรียนแล้วมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างเพื่อเข้าช่วยเหลือโรงเรียน โดยในภาคเรียนที่ 1/2564 ที่ผ่านมา ศธ.ได้ตั้งคณะทำงานคอยติดตามว่าการเรียน 5 รูปแบบที่ศธ.กำหนดไว้ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนด้วย นอกจากนี้ ศธ.มีคณะทำงานร่วมกับ สธ. เพื่อติดตามมาตรการป้องกันโรค และร่วมกันทำแผนเผชิญเหตุให้โรงเรียนเตรียมรับมือด้วย

วันแรก! เปิดเทอมทั่วไทยคึกคัก ศธ.กำชับสถานศึกษา ยึดหลัก6 มาตรการหลัก

ศธ. แจกคู่มือให้โรงเรียนทุกแห่งรับมือ ถ้าพบนักเรียน และบุคลากรติดเชื้อ เช่น หากพบคนติดเชื้อ ให้ปิดแค่ห้องเรียน เป็นเวลา 3 วัน หรืองดการเรียนเป็นเวลา 14 วัน และทำความห้องเรียนนั้น แต่จะไม่ปิดทั้งโรงเรียน  เป็นต้น 

"ขอให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า ศธ.มีแผนเผชิญเหตุรองรับอยู่ ส่วนแผนฟื้นฟูความรู้ให้นักเรียนนั้น ดิฉันเน้นย้ำให้ครูทำความเข้าใจกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีความสุขกับการเรียนก่อน พร้อมกับปรับพฤติกรรมให้เด็กด้วย เมื่อเด็กมีความพร้อม ก็ให้ครูค่อยๆเพิ่มวิชาความรู้เข้าไป ซึ่ง ขอผู้ปกครอง และนักเรียนมีความมั่นใจ เพราะ ศธ.และสธ. มีมาตราการ และมีแผนเผชิญเหตุรองรับอยู่ และขอเน้นย้ำให้ครู ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้อำนวยการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด"น.ส.ตรีนุช กล่าว

วันแรก! เปิดเทอมทั่วไทยคึกคัก ศธ.กำชับสถานศึกษา ยึดหลัก6 มาตรการหลัก

 

 

  • เปิดเรียนทั่วไทยยังไม่พบปัญหา

บริเวณโรงเรียนอนุบาลพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ผู้ปกครองได้ นำเด็กนักเรียนเดินทางเข้าภายในโรงเรียน  ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการรองรับการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สำหรับบรรยากาศในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พบว่า ผู้ปกครองเดินทางมาส่งเด็กนักเรียนมากขึ้นกว่าปกติ เนื่องจากรถรับส่งนักเรียนบางรายยกเลิกการรับส่ง เพราะต้นทุนในการส่งนักเรียนเพิ่มขึ้นจากสภาวะน้ำมันที่ขึ้นราคาและจำนวนนักเรียนที่ลดลงกว่าครึ่ง

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลพังงา ได้มีจุดคัดกรองตั้งแต่หน้าโรงเรียนโดยให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนจะไม่หยุดรถ นักเรียนลงจากรถ เข้าแถว เว้นระยะห่าง วัดอุณหภูมิหากพบนักเรียนรายใดมีอุณหภูมิสูงก็จะให้นักเรียนพัก 15 นาที เพื่อที่จะวัดอุณหภูมิซ้ำอีกรอบถ้านักเรียนมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกทางโรงเรียนก็จะติดต่อผู้ปกครองให้มารับนักเรียนกลับ

วันแรก! เปิดเทอมทั่วไทยคึกคัก ศธ.กำชับสถานศึกษา ยึดหลัก6 มาตรการหลัก

ส่วนห้องเรียนจะมีการจัดให้มีนักเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่าง ก่อนเข้าห้องเรียนก็จะมีเจลอยู่หน้าห้อง ส่วนเด็กอนุบาลจะมีการให้เรียน 25 คน เช่นกัน และให้เรียนเฉพาะช่วงเช้า ช่วงบ่ายจะให้ผู้ปกครองมารับกลับ การรับประทานอาหารก็จะเว้นระยะห่าง มีจุดกากบาทสีแดงในการเว้นระยะห่าง มีเวลาพักไม่พร้อมกัน เด็กอนุบาลจะให้รับประทานอาหาร 10.00น. ป.1.-ป.6 จะให้พักเวลา 11.00น.และนักเรียนมัธยมต้นพักเวลา 11.30 น.

  • โคราช-กทม.คุมเข้มเปิดเรียนวันแรก

ขณะที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ขณะนี้มีโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน ทั้งโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 พ.ย. 2564 นี้ จำนวน 1,290  แห่ง จากโรงเรียนที่มีอยู่ 1,685  แห่ง

โดยมีโรงเรียนที่เปิดวันแรก อาทิ โรงเรียนสุขานารี ถนนโพธิ์กลาง , โรงเรียนโคราชวิทยา ถนนอัษฏาง ในตัวเมืองเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  ส่วนโรงเรียนประจำจังหวัดนครราชสีมา อาทิ ราชสีมาวิทยาลัย ล โรงเรียนสุรนารีวิทยา , โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา , โรงเรียนเมืองนครราชสีมา, โรงเรียนบุญวัฒนา , โรงเรียนมารีย์วิทยา , โรงเรียนอัสสัมชัญ , โรงเรียนรวมมิตรวิทยา รวมทั้งโรงเรียนเทศบาล 5 แห่ง ยังไม่เปิดเทอมการเรียนการสอนแต่อย่างใด ซึ่งส่วนหนึ่งเปิดวันที่ 8 พ.ย. 2564 แต่ส่วนใหญ่เปิดวันที่ 15 พ.ย. 2564 

วันแรก! เปิดเทอมทั่วไทยคึกคัก ศธ.กำชับสถานศึกษา ยึดหลัก6 มาตรการหลัก

ส่วนกทม. ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้ 63 โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะมีมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19 ก่อนทำการเปิดเทอม  อาทิ ทางผู้ปกครองต้องให้นักเรียนทำการสวอปตรวจหาเชื้อ และส่งผลให้ทางโรงเรียน เพื่อทางโรงเรียนจะออกใบอนุญาตให้เข้าเรียน นอกจากนี้ช่วงเวลาการเข้าเรียนของนักเรียนก็ให้เข้าเหลื่อมเวลากัน เพื่อลดความแออัด

ส่วนมาตรการ​ก่อนเข้าเรียนทางโรงเรียนจะให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งบุตรหลานได้เพียงคนเดียว และจะต้องมีการวัดอุณหภูมิ​ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์​ก่อน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

โดยเช้าในหลายๆ โรงเรียน ได้มีเหล่าลูกดารานักแสดงชื่อดังมีใบอนุญาตที่ทางโรงเรียนออกให้เดินทางมาส่งลูกเข้าเรียน