‘SHA’ คืออะไร ต่างจาก ‘SHA Plus’ ยังไง อยาก ‘ขายแอลกอฮอล์’ ต้องทำอย่างไร?

‘SHA’ คืออะไร ต่างจาก ‘SHA Plus’ ยังไง อยาก ‘ขายแอลกอฮอล์’ ต้องทำอย่างไร?

1 พ.ย. 64 "เปิดประเทศ" พาไปทำความรู้เครื่องหมาย "SHA" และ "SHA Plus" คืออะไร พร้อมเงื่อนไขและวิธีลงทะเบียนง่ายๆ

1 พ.ย. 64 "เปิดประเทศ" วันแรก ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" และ "คลัสเตอร์ใหม่" ที่ยังน่ากังวลไม่แพ้สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย โดยภาครัฐพยายามออกมาตรการและนโยบายต่างๆ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย หนึ่งในนั้นคือเครื่องหมาย "SHA" และ "SHA Plus" ที่เป็นสัญลักษณ์แสดงว่า "กิจการ" มีมาตรฐานในการควบคุมโรค สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

โดยมติ ศบค. ปรับให้ กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา และภูเก็ต เป็นพื้นที่ สีฟ้า หรือพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวช่วงเปิดประเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติอนุญาตให้ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และให้ดื่มกินในร้านได้ จนถึงเวลา 21.00 น. ทั้งนี้ มีเงื่อนไขอนุญาตให้เฉพาะร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรอง ตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA เท่านั้น ส่วนร้านที่ยังไม่ได้ SHA สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ไม่สามารถให้ดื่มในร้านได้

  •  "SHA" คืออะไร ? 

"SHA" ย่อมาจาก "Amazing Thailand Safety & Health Administration" เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการยกระดับมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

SHA คือ สัญลักษณ์ที่สะท้อนให้สถานที่ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเพิ่มความรัดกุมกับสินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย โดยเครื่องหมาย SHA นั้น เป็นตราที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วย

‘SHA’ คืออะไร ต่างจาก ‘SHA Plus’ ยังไง อยาก ‘ขายแอลกอฮอล์’ ต้องทำอย่างไร?

กิจการที่สามารถขอตรา SHA ได้มีทั้งหมด 10 รูปแบบ ได้แก่

1. ร้านอาหาร
2. โรงแรมหรือที่พัก
3. สถานที่ท่องเที่ยว
4. ยานพาหนะ
5. บริษัทนำเที่ยว
6. กิจการเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม
7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
9. การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ
10. ร้านของที่ระลึก และร้านค้าต่าง ๆ

โดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ที่ Thailandsha.com หรือ คลิกที่นี่ 

 

  •  "SHA Plus" คืออะไร ? 

ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว และบุคลลากรได้รับวัคซีน COVID-19 ครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร จะได้รับสัญลักษณ์ "SHA Plus" หรือ "SHA+" 

โดยคุณสมบัติของกิจการที่จะได้รับ SHA Plus ต้องจะเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA ก่อน

จากนั้นเตรียมข้อมูลและหลักฐานการฉีดวัคซีนจำนวนตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของพนักงานในสถานประกอบการของท่าน สำหรับการลงทะเบียนรับ SHA Plus ผ่านเว็บไซต์ Thailandsha หรือว่า คลิกที่นี่

 

‘SHA’ คืออะไร ต่างจาก ‘SHA Plus’ ยังไง อยาก ‘ขายแอลกอฮอล์’ ต้องทำอย่างไร?

  •  "SHA" กับ "SHA Plus" ต่างกันอย่างไร ? 

กล่าวโดยสรุปคือ "SHA" กับ "SHA Plus" มีความแตกต่างกันในเรื่องระดับมาตรฐานในการควบคุมโรค โดย "SHA" เป็นเครื่องหมายที่กิจการที่ทำตามเงื่อนไขด้านสุขภาพตามที่กำหนด เช่น มีจุดตรวจอุณหภูมิที่ทางเข้าออก เว้นระยะห่างของผู้เข้าใช้บริการ  ให้บริการเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น เป็นต้น

ส่วน "SHA Plus" จะยกระดับความเข้มข้นจาก "SHA" อีกทอดหนึ่ง โดยผู้ให้บริการจะต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 70% ของพนักงานร้านซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจสำหรับผู้ใช้บริการอีกขั้น และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคในอีกระดับหนึ่ง

 

  •  ร้านอาหารที่ต้องการขายแอลกอฮอล์ต้องลงทะเบียนอะไร ? 

สำหรับผู้ให้บริการร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอนุญาตที่ต้องการให้บริการดื่มกินในร้านได้ จนถึงเวลา 21.00 น. จะต้องลงทะเบียนให้ได้รับการรับรอง ตรวจประเมินความพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ก่อนจึงจะให้บริการได้  

ทั้งนี้ร้านที่ยังไม่ได้ SHA สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ไม่สามารถให้ดื่มในร้านได้ 

โดย การพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน SHA ดำเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งกรุงเทพมหานครประสานขอความร่วมมือให้ ททท. เร่งพิจารณาแล้วแจ้งผลการประเมินแก่ผู้ประกอบการภายใน 1 วัน เพื่อให้ทันความต้องการของผู้ประกอบการ และส่งเสริมนโยบายการเปิดเมืองให้ได้มากที่สุด    

 

ที่มา: