รมช.สาธิต เร่ง "ฉีดวัคซีน" จ.ระยอง 80% ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว

รมช.สาธิต เร่ง "ฉีดวัคซีน" จ.ระยอง 80% ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ ตำบลเพ จังหวัดระยอง เร่ง "ฉีดวัคซีน" โควิด 19 ให้ครอบคลุมถึงร้อยละ 80 พร้อมตรวจคัดกรอง "ATK" กว่า 1,000 คน สร้างความปลอดภัย ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ (30 ตุลาคม 2564) ที่ตลาด 100 เสา ตำบลเพ อำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด 19 และตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย ชุดตรวจ ATK ในกลุ่มเสี่ยง 608 ผู้ประกอบการร้านค้า และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ และกล่าวว่า ตำบลเพ จังหวัดระยอง มีท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อเดินทางไปยังเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พฤศจิกายนนี้

 

คาดว่าตำบลเพ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ผ่านการ ฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรองจากโครงการแซนด์บอกซ์แล้ว เข้าพื้นที่จำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมความพร้อม โดยเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรให้ได้ ร้อยละ 80 โดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

อ่านข่าว : "รพ.จุฬาลงกรณ์" เปิดเงื่อนไข 5 ข้อ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า

รมช.สาธิต เร่ง "ฉีดวัคซีน" จ.ระยอง 80% ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว

โดยในวันนี้ สำนักงานสาธารณสุข จ.ระยอง ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลเพ กรมการปกครองอำเภอเมืองระยอง เทศบาลตำบลบ้านเพ รพ.สต.เพ  และอสม.เป็นต้น จัดบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608, ผู้ประกอบการร้านค้า, แรงงานต่างด้าว  รวมกว่า 1,000 คน พร้อมจัดบริการจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าตลาด 100 เสา และประชาชนที่มีความประสงค์ตรวจเข้ารับการตรวจ

 

รมช.สาธิต เร่ง "ฉีดวัคซีน" จ.ระยอง 80% ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว

“ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค ควบคู่ไปกับการ ฉีดวัคซีน สร้างความปลอดภัย ลดการป่วยหนัก และเสียชีวิต แก่ประชาชนในจังหวัดระยอง ซึ่งวัคซีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เดินหน้าไปสู่ภาวะปกติ ทั้งการเปิดกิจการ สถานประกอบการ ค้าขาย ทำมาหากิน ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่ม 608  เข้ารับการฉีดให้มากที่สุด” ดร.สาธิตกล่าว 

 

สำหรับภาพรวมการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ในจังหวัดระยอง ขณะนี้เข็มที่ 1 ฉีดได้ร้อยละ 60.8 เข็มที่ 2 ฉีดได้ร้อยละ 45.25 และกำลังทยอยฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มแรก

 

รมช.สาธิต เร่ง "ฉีดวัคซีน" จ.ระยอง 80% ก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยว