สรุป 3 ข้อปฏิบัติ "นักท่องเที่ยว" ต่างชาติเข้าไทย รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.64

สรุป 3 ข้อปฏิบัติ "นักท่องเที่ยว" ต่างชาติเข้าไทย รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.64

เปิดข้อปฏิบัติ "นักท่องเที่ยว" ต่างชาติ เตรียมความพร้อม "เปิดประเทศ" บนเดิมพันตัวเลขทางเศรษฐกิจและชีวิตคนกรุงเทพฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.64 จะเข้าสู่โหมดการ "เปิดประเทศ" นักท่องเที่ยว อย่างเป็นทางการ เพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯ จะเป็นด่านแรกสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในช่วงเดียวกับสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส "โควิด" ทั่วโลกยังไม่หยุดนิ่ง 

ประเด็นที่ "ผู้ว่าฯกทม." พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ยืนยันถึงระบบคัดกรองนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาครั้งนี้ จะเป็นหัวใจสำคัญต่อแผนป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โดยเฉพาะการสร้างระบบติดตามตัวนักท่องเที่ยว และการตรวจคุมเข้มตั้งแต่สนามบินไปจนโรงแรมที่พัก

สำหรับมาตรการเปิดเมือง และข้อปฏิบัติต่างๆ (Standard Operation Procedures : SOPs) ที่ "กทม." กำหนดไปถึงนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะครอบคลุม "ไทม์ไลน์" ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาในพื้นที่ จนถึงเดินทางออกนอกพื้นที่ 

สรุป 3 ข้อปฏิบัติ "นักท่องเที่ยว" ต่างชาติเข้าไทย รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.64

"กรุงเทพธุรกิจ" รวบรวมมาตรการเปิดเมือง และข้อปฏิบัติจาก กทม.ใน 3 มาตราการแบ่งเป็นดังนี้

• ระยะที่ 1 ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย

-ผู้เดินทางขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศทางช่องทางที่ราชการกำหนด

-มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

-มีวีซ่าและประกันสุขภาพตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด

-ผลตรวจ "โควิด" เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

• ระยะที่ 2 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

-เปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ราชการกำหนด

-ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ที่โรงแรม หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด

-เดินทางเข้าที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA โดยยานพาหนะที่ได้มาตรฐาน SHA

-พักที่กทม.อย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจ RT-PCR 

• ระยะที่ 3 ก่อนเดินทางออกนอกกทม.หรือนอกราชอาณาจักร

-มีหลักฐานยืนยันว่าได้เข้าพักใน กทม.

-มีหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนครบโดส

-มีหลักฐานการตรวจ RT-PCR ที่ตรวจในประเทศไทยครั้งล่าสุด

-ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจากประเทศต้นทางและปลายทาง รวมถึงที่องค์การอนามัยโลกกำหนด

"จะมีกติกาที่ให้นักท่องเที่ยวทำการจองโรงแรมมาก่อน เพื่อเข้าพักและตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบสว็อบ เป็นเวลา 1 คืน แต่หากไม่มีการจองโรงแรมจะไม่ให้เข้าเมือง นักท่องเที่ยวต้องแจ้งว่าจะมาเที่ยวกี่วัน และพักที่ไหน เพราะเราจะมีระบบติดตามตัว รวมถึงมีมาตรการควบคุมไว้ทั้งหมด"พล.ต.อ.อัศวิน ระบุ

สรุป 3 ข้อปฏิบัติ "นักท่องเที่ยว" ต่างชาติเข้าไทย รับแผนเปิดประเทศ 1 พ.ย.64

นอกจาก "ข้อปฏิบัติ" ไปถึงนักท่องเที่ยวแล้ว กทม.ยังได้กำหนด "มาตรฐานความปลอดภัย" สำหรับสถานประกอบการ และพนักงานภาคบริการทั้งระบบ อาทิ มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและทางเรือ มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็น "ฐานความปลอดภัย" สำคัญในการเตรียมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดหากเกิดขึ้นระลอกใหม่ในช่วงนโยบายการเปิดประเทศ ในกลุ่ม "วัคซีนเข็ม 2" กทม. ฉีดไปแล้วประมาณ 75 % 

ส่วนตัวเลข "ผู้ติดเชื้อโควิด" มีกราฟลดลงตามลำดับและมียอดต่ำกว่า 1 พันคนมาตั้งแต่กลางเดือน ต.ค. ขณะที่อัตราผู้ป่วยครองเตียงลดลงเหลือเพียง 31 % ของจำนวนเตียงที่สามารถรองรับได้ 

ทั้งหมดเป็นมาตรการเปิดเมือง และข้อปฏิบัติสำคัญจาก กทม.เตรียมความพร้อม "เปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ บนเดิมพันตัวเลขทางเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 และเดิมพันความปลอดภัยชีวิตของคนกรุงเทพฯ ในภาวะการแพร่ระบาดยังอยู่รายล้อมใกล้ตัวทุกคน.

อ่านที่เกี่ยวข้อง : รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ