รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ

รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ

เปิดวิธีใช้งาน "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย "สถานกอบการ" เตรียมพร้อมเปิดประเทศ 1 พ.ย.64

นับถอยหลัง 1 พ.ย.64 เตรียมพร้อมนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นเม็ดเงินการท่องเที่ยวในปี 2564 ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานภาคเอกชนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมสัปดาห์สุดท้าย เพื่อรับนับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป

แต่จากสิ่งที่ "คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ" ซึ่งเป็นคณะกรรมการในกำกับ กทม.ได้สำรวจแผนเตรียมความพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park เขตคลองเตยที่ผ่านมานั้น กทม.ยังย้ำเตือนในเรื่องมาตรการความปลอดภัย เพื่อควบคุมสถานการณ์ "โควิด-19" ไม่ให้กลับมาระบาดอีกครั้ง

จากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มลดลง เป็นที่มาของแผนเฟส 2 ต่อจากการเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกัน "โควิด" โดยเฉพาะการประกาศขอความร่วมมือ "ตลาด" และ "สถานประกอบการ" ในกรุงเทพฯ 11 กิจการ ให้ประเมินมาตรฐานความปลอดภัยในกิจการของตนเอง ผ่านแพลตฟอร์ม "Thai Stop COVID Plus" 

ขีดเส้นใต้ไปที่สถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะในกลุ่ม "ให้บริการประชาชน" ต้องเคร่งครัดกับมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่แพลตฟอร์ม "Thai Stop COVID Plus" กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

"กรุงเทพธุรกิจ" พาไปสำรวจวิธีการใช้งาน "Thai Stop COVID Plus" สำหรับสถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะ มีวิธีใช้งาน ดังนี้

1.เข้าเว็ปไซต์ "Thai Stop COVID Plus" 

2.กดที่ช่อง "แบบประเมินสถานประกอบการ Covid Free Setting" 

3.หน้าต่อมาจะเป็นรายชื่อกลุ่ม "กิจการ" ที่ทำแบบประเมิน อาทิ ตลาด ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ค้าส่ง , ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ , สวนสนุก สวนน้ำ โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ หรือสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และสวนสาธารณะสำหรับพื้นที่ สีแดงเข้ม

รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ

4.ในแต่ละกลุ่มกิจการที่ต้องทำแบบประเมิน จะมีช่องสำหรับ "ทำแบบประเมิน" และ "เอกสารแนบแบบประเมิน" หรือ "เอกสารแนบแนวทางปฏิบัติ" ซึ่งมีเนื้อหาการประเมินที่แตกต่างกันตามลักษณะ "กายภาพ" ของกิจการนั้น อาทิ

• ตลาด/ร้านอาหาร/ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง มีแบบประเมินที่ระบุถึง  มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ในการทำความสะอาดโต๊ะ ที่นั่ง ทันทีหลังใช้บริการ และจัดทำป้ายที่แสดงถึงการทำความสะอาด ทำความสะอาด พื้นผิวจุดสัมผัสร่วม และห้องน้ำ ทุก 1 - 2 ชั่วโมง หรือจัดอุปกรณ์รับประทานอาหารเฉพาะบุคคล

รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ จะมีแบบประเมินที่ระบุถึง มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ ทําความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ราวจับบันไดเลื่อน ราวจับ รถเข็น ที่จับประตู รวมทั้งห้องน้ํา ทุก 1-2 ชั่วโมง

รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ

• สวนสนุก สวนน้ำ โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ จะมีแบบประเมินที่ระบุถึง มาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ตั้งแต่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น จุดจำหน่าย บัตรอัตโนมัติ Concierge Counter ราวทางเดิน ทุก 30 นาที และทำความ สะอาดห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง และหลังปิดให้บริการ ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโรงภาพยนตร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือทำการอบโอโซนภายในโรงภาพยนตร์ทุกครั้งหลังปิดให้บริการ

กรณีมีการบริการแว่นตา 3 มิติ ต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแว่นตาก่อน และหลังใช้ทุกครั้ง และบรรจุใส่ซองแยกชิ้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ

รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ

• สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และสวนสาธารณะ สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม สถานประกอบการต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน Thai Stop COVID plus และมีใบรับรอง และประเมินทุก 14 วัน รวมถึงทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำทุก 1-2 ชั่วโมง ทำความสะอาดอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา ทุกครั้งหลังใช้งาน มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ และจัดวางในบริเวณที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวก

รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ

5.เมื่อสถานประกอบการแต่ละแห่งได้ทำแบบประเมินเสร็จสิ้น จะได้ "ปักหมุด" ในแผนที่ประเทศไทยบนแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ และได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองว่าสถานประกอบการของตนผ่านมาตรฐานกรมอนามัย

สำหรับกลุ่ม "สถานประกอบการ" ที่ต้องประเมินตัวเองผ่านแพลตฟอร์ม "Thai Stop COVID Plus" มีรายชื่อดังนี้ 

1.ร้านอาหาร 

2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ 

3.โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ 

4.นวด สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม 

5.ร้านเสริมสวย แต่งผม ร้านทำเล็บ 

6.สถานที่ออกกำลังกาย สวนกีฬา ลานกีฬา 

7.ร้านสัก เจาะผิวหนัง 

8.พิพิธภัณฑ์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน 

9.ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์ 

10.ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ 

11.ผู้ประกอบกิจการขนส่งสาธารณะทางบก เรือ ทางอากาศ 

ทั้งหมดเป็นแผนมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไปถึง "สถานประกอบการ" เข้าไปทำแบบประเมินตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต่อการยกระดับการป้องกัน "โควิด" ไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงอีกครั้ง.

รู้จัก "Thai Stop COVID Plus" แพลตฟอร์มประเมินความปลอดภัย รับแผนเปิดประเทศ