ส่อง 26 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุม ประชากร 50%

ส่อง 26 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุม ประชากร 50%

"ศบค." รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" วันที่ 26 ต.ค. 64 ไทยฉีดสะสม 71.2 ล้านโดส โดยมี 26 จังหวัดฉีดครอบคลุมประชากร 50% ขณะที่ 15 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนครอบคลุม 50% แล้ว 12 จังหวัด

วันนี้ (26 ต.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การฉีด "วัคซีนโควิด-19" จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 25 ต.ค. 2564) รวม 71,237,520 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 40,346,281 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 28,713,904 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,177,335 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 25 ตุลาคม 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 731,718 โดส

เข็มที่ 1 : 346,589 ราย

เข็มที่ 2 : 341,373 ราย

เข็มที่ 3 : 43,756 ราย

 

ส่อง 26 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุม ประชากร 50%

 

  • 26 จังหวัด ฉีดครอบคลุม 50% 

 

สำหรับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน จำแนกตามจังหวัดและการได้รับวัคซีน ตามเป้าหมาย พบว่า มี 26 จังหวัด ที่ได้รับวัคซีนครอบคลุมประชากร 50% ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ยะลา สงขลา อยุธยา สระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ ลำพูน อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ตราด นครราชสีมา บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และตรัง 

 

ขณะที่ 15 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ฉีดครอบคลุม 50% แล้ว 12 จังหวัด ได้แก่ กทม. เชียงใหม่ สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด บุรีรัมย์ กระบี่ พังงา และระนอง 

 

ส่อง 26 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุม ประชากร 50%

  • ติดเชื้อรายใหม่ 7,706 ราย

 

"สถานการณ์โควิด-19" พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,706 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,866,863 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 66 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 18,771 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 18,865 ราย

 

ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 98,150 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 2,414 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 544 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 9,532 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 จำนวน 1,722,422 ราย

 

ส่อง 26 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุม ประชากร 50%

  • พบหญิงตั้งครรภ์ เสียชีวิต 1 ราย 

 

สำหรับผู้เสียชีวิต รายใหม่ 66 ราย เป็นชาย 27 ราย หญิง 39 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 51 ราย คิดเป็น 77% มีโรคเรื้อรัง 12 ราย คิดเป็น 18% รวมทั้งสองกลุ่ม 95% นอกจากนี้ ยังพบหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย จ.สตูล ไม่ได้รับวัคซีน 

 

ส่อง 26 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุม ประชากร 50%

  • 10 จังหวัด ติดเชื้อรายวันสูงสุด

 

สำหรับ จำนวนผู้ติดเชื้อ "โควิด-19" ในประเทศรายใหม่ 26 ต.ค. 64 พบว่า กทม. ยังเป็นอันดับ 1 แต่มีอัตราที่ลดลง 901 ราย ขณะที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ติดอันดับติดเชื้อรายวันสูงสุด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา และตรัง  

 

ส่อง 26 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุม ประชากร 50%

 

  • ภาคใต้ ติดเชื้อยังสูง 24% 

 

จำนวนผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อในชุมชนรายวัน กทม. ปริมณฑล ชายแดนใต้ และต่างจังหวัด พบว่า 4 จังหวัดภาคใต้ ยังมีการติดเชื้อสัดส่วนสูง อยู่ที่ 24% ขณะที่ กทม.ปริมณฑล สัดส่วน 17% ต่างจังหวัด 67 จังหวัด ติดเชื้อ สัดส่วน 59% 

 

ส่อง 26 จังหวัด ฉีด "วัคซีนโควิด-19" ครอบคลุม ประชากร 50%