รพ.เอกชนไม่คืนเงินจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ให้โอนสิทธิ์-เลื่อนได้

รพ.เอกชนไม่คืนเงินจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" ให้โอนสิทธิ์-เลื่อนได้

รพ.เอกชนระบุไม่คืนเงินจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" แต่สามารถโอนสิทธิ์-เลื่อนได้ ผู้แทนโมเดอร์นาในไทยเผยส่งมอบวัคซีนล็อตแรกในพ.ย. ถึงสิ้นปี 64 ส่ง 1.9 ล้านโดส แจงติดขัดการผลิต ยื่นอย.ขออนุญาตเพิ่มแหล่งผลิตในอเมริกา

คืบหน้าล่าสุดกรณีการ "จองวัคซีนโมเดอร์นา" ซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือก ที่เปิดให้โรงพยาบาลเอกชนสั่งซื้อนำมาบริการแก่ประชาชนทั่วไปแบบคิดค่าใช้จ่าย โดยมีทั้งที่สั่งจองฉีดเป็น "บูสเตอร์โดส" และที่สั่งจองฉีด 2 เข็ม และเลื่อนการส่งมอบมาหลายรอบนั้น

ล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น .วันที่ 14  ตุลาคม 2564 องค์การเภสัชกรรม(อภ.)  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และแซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams เรื่อง “ความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา” โดย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. ว่า  อภ.ร่วมกับสมาคมรพ.เอกชน ในการทำสัญญาซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จากบริษัทซิลลิคฯ ซึ่งเป็นตัวแทนถูกต้องของโมเดอร์นา โดยได้ลงนามมาตั้งแต่ก.ค.2564 ทั้งนี้ อภ.ได้เร่งรัดบริษัทมาโดยตลอด  เนื่องจากโมเดอร์นา เป็นวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนสั่งซื้อจากรพ.เอกชน ไม่ได้มาจากงบประมาณภาครัฐ

เมื่อถามว่า หากบริษัทซิลลิคฯ ไม่สามารถส่งได้ตามกรอบเวลาที่แจ้งล่าสุด ทาง อภ.จะดำเนินการอย่างไร นพ.วิฑูรย์ กล่าวว่า  ต้องพิจารณาว่ามีอะไรผิดสัญญาหรือไม่ หากมีก็จะให้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการต่อไป

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  กล่าวว่า การสั่งซื้อของรพ.เอกชนล็อตที่ 1 จำนวน 3.9 ล้านโดส แต่ติดปัญหาเรื่องความชัดเจนตารางกำหนดระยะเวลาที่นำวัคซีนเข้ามา ทำให้สมาคมรพ.เอกชนค่อนข้างเหนื่อย เพราะเป็นผู้ประสานตรงกับลูกค้าหนึ่งต่อหนึ่ง หมายความว่าต้องติดต่อลูกค้า 3.9 ล้านคน ส่งผลให้ยากลำบากต่อการจัดการ คำตอบที่ให้กลุ่มลูกค้าจึงต้องมีทั้งเลื่อนการฉีด โอนสิทธิ์ เพราะรัฐบาลให้ฉีดเข็ม 3 ทั้งแอสตร้าเซนเนก้าหรือไฟเซอร์

สำหรับคำถามที่มา กลุ่มรพ.คือเลื่อนได้หรือไม่ หรือโอนสิทธิ์ได้หรือไม่ ซึ่งทำได้ ส่วนที่ว่าวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ รพ.เอกชนตอบไม่ได้จริงๆ เพราะก็ยังไม่ได้วันที่ชัดเจน ตอนนี้ล่วงเลยมาถึงไตรมาส 4 แล้ว อีกไม่กี่วันจะเข้าเดือน พ.ย. แล้ว    ซึ่งก็เข้าใจความคาดหวังจากผู้บริโภค เพราะเป็นเงินส่วนตัว ทางรพ.ก็ไม่กล้าตอบความชัดเจนว่า จะมาเมื่อไหร่ ดังนั้น ความชัดเจนต้องอยู่ที่บริษัท มาให้ข้อมูลตรงนี้

“หลายคนที่คาดหวังและไม่ยอมฉีดเข็มที่ 3 จากรัฐเพราะรอวัคซีนโมเดอร์นา ส่วนตัวขอให้ไปฉีดเข็ม 3 ก่อน แล้วโมเดอร์นาให้เลื่อนออกไป  ซึ่งช่วงต้นที่ประชุมกับสมาคมฯ ในใบจองจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ลงไว้ในใบจองค่อนข้างยาวคือ ต.ค.2564-มี.ค.2565 แต่ต้องเรียนว่า กลุ่มลูกค้าของผมประมาณ 1 ล้านคน การขอคืนเงินไม่มี เขียนชัดเจนว่า เลื่อนได้ โอนสิทธิ์ได้  และข้อดีโมเดอร์นา คือ สามารถฉีดในเด็ก 12-17 ปีได้แล้ว และในปี 2565 ก็ต้องมีการฉีดกระตุ้นอยู่แล้ว พูดตรงๆว่า ในเงื่อนไขการจองของรพ. ไม่ได้ระบุว่า คืนเงิน อย่างไรก็ตาม หากเลื่อนการฉีดจากการจองล็อตนี้ไป ก็ยังเป็นวัคซีนรุ่นที่ 1” นพ.เฉลิมกล่าว  

ภญ.สุนัยนา กิจเกษตรไพศาล ผู้จัดการทั่วไป แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย กล่าวว่า  การติดตามวัคซีนโมเดอร์นา ได้มีการติดตามประจำทุกสัปดาห์ และแลกเปลี่ยนข่าวสารทางอีเมลทุกวัน เรื่องของการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา เป็นความสำคัญอันดับต้น ทั้งบริษัทซิลลิค ประเทศไทย และบริษัทแม่ ตระหนักถึงความกังวลในการนำเข้าวัคซีน จึงอยากนำเรียนว่า หลังจากผลิตแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพวัคซีน เพื่อให้ได้มาตรฐาน

สำหรับกำหนดการแน่นอน ล่าสุดที่หารือกับโมเดอร์นา คือ วัคซีนจะส่งมาให้ได้ภายในเดือน พ.ย. 2564 อย่างแน่นอน และจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 1-3 แสนโดสทุกสัปดาห์จนกระทั่งครบ 1.9 ล้านโดสในไตรมาส 4 และที่เหลือในไตรมาส 1 ปี 2565

“ที่ช้า คือ ติดปัญหาการผลิตที่ยุ่งยาก ซับซ้อน  ที่ไม่สามารถบอกเป็นวัน  เพราะวัคซีนจะผลิตต่อเนื่อง และส่งตรวจมาตรฐาน โดยจะรู้ล่วงหน้าประมาณ 1-2 สัปดาห์  เมื่อมีการส่งมอบล่าช้า แต่ตามสัญญาที่คุยไว้ในเรื่องไตรมาส ทางบริษัทจะทำทุกวิถีทางให้ได้ในไตรมาส 4 โดยได้ประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเพิ่มแหล่งผลิตที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทย โดยจะเพิ่มแหล่งผลิตในสหรัฐอีกหนึ่งทางเลือกจากฐานผลิตเดิมเป็นในยูโรป ซึ่งทางบริษัท ได้ส่งเอกสารไปยัง อย.เมื่อปลายเดือน ก.ย.แล้ว ส่วนนี้จะทำให้สามารถนำเข้าวัคซีนจากแหล่งผลิตอื่นได้ และอาจจะได้เร็วมากขึ้น” ภญ.สุนัยนา กล่าว

เมื่อถามว่าในเดือน พ.ย.นี้จะส่งวัคซีนได้อย่างแน่นอนใช่หรือไม่ หากไม่ทันจะผิดสัญญาหรือไม่ ภญ.สุนัยนา กล่าวว่า  การส่งมอบวัคซีน ยืนยันโมเดอร์นาแล้วว่า พ.ย. มีความแน่นอนสูง และจะทำให้พ.ย.เกิดขึ้นให้ได้ แม้สัญญาจะระยุส่งมอบเป็นไตรมาส แต่อยู่ที่ความคาดหวังของประชาชน ก็จะทำให้ได้ตามสิ่งที่คาดหวัง