WHOแนะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

WHOแนะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

องค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นภูมิให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันอ่อนแอ

คณะกรรมการที่ปรึกษาของดับเบิลยูเอชโอ กล่าวว่า การฉีดวัคซีนเข็มพิเศษจะเป็นการช่วยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว เพราะในกลุ่มประชากรที่ไม่ค่อยปฏิบัติตามนโยบายฉีดวัคซีนนั้น ผู้คนมีความเสี่ยงที่จะป่วยจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอย่างรุนแรงสูงกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ
   

คณะกรรมการชุดนี้ยังแนะนำฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนซึ่งผลิตโดยซิโนแวคและซิโนฟาร์มของจีน โดยอ้างหลักฐานการศึกษาจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกาว่า วัคซีนดังกล่าวมีปัญหาประสิทธิผลลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

แต่คณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้แนะนำให้มีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์สำหรับประชากรส่วนใหญ่ และกล่าวว่า จะทำการทบทวนประเด็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิเป็นวงกว้างอีกครั้งในวันที่ 11 พ.ย.นี้

ที่ผ่านมา ดับเบิลยูเอชโอ เรียกร้องให้มีการพักการการฉีดวัคซีนบูสเตอร์สำหรับประชาชนทั่วไปจนถึงสิ้นปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนส่วนมากทั่วโลกมีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกเสียก่อน