ฉีด "วัคซีนโควิด" กทม. 2 เข็มทะลุ 5 ล้านราย เหลือเท่าไหร่ถึงเป้าเปิดเมือง 70 %

ฉีด "วัคซีนโควิด" กทม. 2 เข็มทะลุ 5 ล้านราย เหลือเท่าไหร่ถึงเป้าเปิดเมือง 70 %

อัพเดทยอดฉีด "วัคซีนโควิด" ในกทม.คืบหน้าวันเดียว 8.2 หมื่นโดส กลุ่ม 2 เข็มทะลุแล้ว 5 ล้านราย เหลือเท่าไหร่ถึงเป้า 70 % ก่อนเปิดเมือง 1 พ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯข้อมูลของวันที่ 14 ต.ค. เวลา 08.00 น.ใน 6 กลุ่มเสี่ยง เพิ่มขึ้น 82,580 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 403 โดส สะสม 610,386 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 13,299 โดส สะสม 1,772,472 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 1,325 โดส สะสม 353,890 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 79 โดส สะสม 15,797 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 7,312 โดส สะสม 1,365,585 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป 55,925 โดส สะสม 9,352,110 โดส

ฉีด \"วัคซีนโควิด\" กทม. 2 เข็มทะลุ 5 ล้านราย เหลือเท่าไหร่ถึงเป้าเปิดเมือง 70 %

นอกจากนี้ กทม.ยังได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 14,043 ราย สะสมอยู่ที่ 7,989,020 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 63,748 ราย ครบ 2 เข็ม สะสมอยู่ที่ 5,024,998 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 4,789 ราย สะสมอยู่ที่ 488,865 ราย

ฉีด \"วัคซีนโควิด\" กทม. 2 เข็มทะลุ 5 ล้านราย เหลือเท่าไหร่ถึงเป้าเปิดเมือง 70 %

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 5,024,998 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน อยู่ที่ 5,389,421 คน เพื่อรองรับมาตรการเปิดกรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยวตามนโยบาย กระทรวงท่องเที่ยวและกัฬา ในวันที่ 1 พ.ย.2564 ทำให้ขณะนี้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยู่ที่ 364,423 คน ซึ่งจากนี้เหลือเวลา 17 วัน กทม.ต้องฉีดให้ได้เฉลี่ยวันละ 21,436 โดสจะถึงเป้าหมาย 70 %