กรมควบคุมโรคดำเนินคดีเพจบุหรี่ขายออนไลน์รายใหญ่

กรมควบคุมโรคดำเนินคดีเพจบุหรี่ขายออนไลน์รายใหญ่

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่กลางกรุงฯ ขยายผลดำเนินคดีเพจบุหรี่ขายออนไลน์รายใหญ่ พบบุหรี่ซิกาแรต ซิการ์ ผิดกฎหมายจำนวนมาก

    เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้ทีมนิติกร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เพจ Lee Cigar & Tobacco เปิดขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

           จากการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 พบว่า เพจ Lee Cigar & Tobacco หรืออินสตาแกรมชื่อ leecigartobacco มีหน้าร้าน Lee Cigar&Tobacco ตั้งอยู่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยเจ้าของผู้ดูแลเพจ มีการโพสต์เผยแพร่ข้อมูล พร้อมบริการจัดส่งบุหรี่ถึงบ้าน

อ่านข่าว : สรรพสามิตคาดโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ลดการบริโภคได้2-3%

        จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวม 5 ฐานความผิด ดังนี้ 1.ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 27 (2) ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

    2.แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 31 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งปรับอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้อง  

3.ตั้งแสดงซอง หีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ สถานที่ขายปลีก ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 36 วรรค 1
4.มีการแสดงชื่อตรา และราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการแสดงการเป็นสถานที่ขายปลีก ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท มาตรา 36 วรรค 2 

และ 5.ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้จัดให้มีหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท ตามมาตรา 38 วรรค 2 ทั้งนี้ ได้รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมของกลาง เข้ากล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.พลับพลาไชย 2 เพื่อดำเนินคดีกับเจ้าของเพจดังกล่าวต่อไป

กรมควบคุมโรค ขอย้ำเตือนไปยังผู้ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด ว่าการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จึงขอให้ผู้ขายปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด กรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎหมาย สอบถามได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร. 0 2590 3852