4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

"ศบค." รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" 7 ต.ค. 64 ทั่วโลกพบติดเชื้อรายใหม่ 4.5 แสนราย ขณะที่ไทยพบติดเชื้อรายใหม่ 11,200 ราย เสียชีวิต 113 ราย 4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง ติดเชื้อคิดเป็น 18% ของภาพรวมทั้งประเทศ

วันนี้ (7 ต.ค. 64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน "สถานการณ์การโควิด-19" ล่าสุด วันที่ 7 ต.ค. 64 สถานการณ์ทั่วโลก พบติดเชื้อรายใหม่ 452,378 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 237,074,957 ราย อาการรุนแรง 84,891 ราย รักษาหายแล้ว 214,208,690 ราย เสียชีวิต 4,840,290 ราย

 

  • อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

 

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 44,913,970 ราย

2. อินเดีย จำนวน 33,893,002 ราย

3. บราซิล จำนวน 21,517,514 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 8,006,660 ราย

5. รัสเซีย 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 จำนวน 7,662,560 ราย

 

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 26 จำนวน 1,678,297 ราย

 

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

 

  • ไทยพบผู้ติดเชื้อ 11,200 ราย 

 

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รายใหม่อีก 11,200 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศและต่างประเทศ 11,062 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 138 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,678,297 ราย 

 

ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 113 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 17,324 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 17,418 ราย ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 109,022 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตก 3,000 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจอีก 715 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 10,087 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 จำนวน 1,524,431 ราย

 

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

 

  • เสียชีวิตเพิ่ม 113 ราย 

 

รายงานผู้เสียชีวิตรายใหม่ 113 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 67 ราย หญิง 46 ราย ในจำนวนนี้เป็นชาวไทย 110 ราย เมียนมา 2 ราย กัมพูชา 1 ราย โดยส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้สุงอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 83 ราย คิดเป็น 73% และ กลุ่มโรคเรื้อรัง 22 ราย คิดเป็น 19% ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนกว่า 92% นอกจากนี้ ยังพบหญิงตั้งครรภ์ เสียชีวิต 1 ราย อายุ 19 ปี จ.แม่ฮ่องสอน ยังไม่ได้รับวัคซีน และไม่ระบุโรคประจำตัว  

 

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

 

 

  • ไทยอัตราตาย 249 ต่อล้านประชากร

 

สถานการณ์ในทวีปเอเชีย ยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ และไทย โดย อัตราป่วย ของไทย อยู่ที่ 23,968 ต่อล้านประชากร ส่วน อัตราตาย อยู่ที่ 249 ต่อล้านประชากร 

 

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

 

  • ภาคใต้ ผู้ติดเชื้อยังสูง 

 

หลายวันที่ผ่านมา ศบค. มีความกังวลในสถานการณ์โควิด-19 ใน ภาคใต้ โดยเฉพาะ 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา โดยในวันนี้ ยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง จำนวน 1,949 ราย คิดเป็น 18% ของภาพรวมทั้งประเทศ ขณะที่ กทม. ปริมณฑล อยู่ที่ 23% และ ต่างจังหวัด 67 จังหวัด สัดส่วน 59%

 

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

 

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

  • ไทยฉีด "วัควีนโควิด-19" แล้ว 57.3 ล้านโดส

  

สำหรับจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 6 ต.ค. 2564) รวม 57,387,052 โดส ใน 77 จังหวัด  แบ่งเป็น 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 33,774,684 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 22,005,722 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,606,646 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 730,807 โดส

เข็มที่ 1 : 268,797 ราย

เข็มที่ 2 : 409,806 ราย

เข็มที่ 3 : 52,204 ราย

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย

 

  • 13 จังหวัด ฉีดเกิน 50% 

รายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย วันที่ 7 ต.ค. 64 (ผลการดำเนินงานถึง 6 ต.ค. 64) พบว่า จังหวัดที่มีความครอบคลุมประชากร 50% มีทั้งสิ้น 13 จังหวัด ได้แก่ กทม. ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก เพชรบุรี พังงา ภูเก็ต และระนอง 

 

4 จังหวัด "ภาคใต้" ยังน่าห่วง "โควิด" ติดเชื้อกว่า 1,949 ราย