ผลสำรวจสุขภาพจิต เรียนออนไลน์ทำเด็กภาวะหมดไฟ

ผลสำรวจสุขภาพจิต เรียนออนไลน์ทำเด็กภาวะหมดไฟ

กรมสุขภาพจิต เผยปิดโรงเรียนและเรียนออนไลน์ ทำเด็กเครียด-ภาวะหมดไฟในการเรียน สูงกว่าผู้ใหญ่ประมาณ 3 เท่า บางรายมีการเรียนรู้ถดถอย แนะเปิดพื้นที่ให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับวัคซีนโควิด-19 ไม่ล้อเลียนแบ่งแยกเพื่อนที่ตัดสินใจแตกต่าง

วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพญ.อัมพร เบญพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

         นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดการติดเชื้อโควิดในช่วงการระบาดระลอกที่ผ่านมา เดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 มีเด็กที่ติดเชื้อสะสม 114,039 ราย และยังพบผลกระทบจากการปิดโรงเรียนและการเรียนออนไลน์ พบปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ทักษะสังคม และเสียโอกาสในการเรียนรู้เป็นอย่างมากจากการที่ไม่ได้ไปโรงเรียนตามปกติ ประกอบกับกลุ่มวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ได้รับวัคซีนครอบคลุมค่อนข้างกว้างขวางตามเป้าหมายที่กระทรวงตั้งไว้

อ่านข่าว : ปัญหา 'โควิด' กับ 8 กฎฟื้นฟูสุขภาพจิตให้ดีขึ้นหลังการทะเลาะ

ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มนักเรียน โดยเริ่มต้นในกลุ่มอายุ 15-18 ปีเป็นหลักก่อน เนื่องจากผลการศึกษาวัคซีนในเด็กยังมีน้อยกว่าในผู้ใหญ่ จึงต้องติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับเด็กๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของเราทุกคน และนำไปสู่การกลับไปใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงปกติ คือสามารถไปโรงเรียน เรียนรู้ได้สมวัย และแม้จะได้รับวัคซีนแล้ว ทุกคนในโรงเรียนทั้งครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และตัวเด็กเองยังต้องระมัดระวังป้องกันตนเองขั้นสูงสุด เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในโรงเรียน

       พญ.อัมพร เบญพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตเด็กทุกช่วงวัย โดยผลการสำรวจ Mental Health Check-in ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 19-25 กันยายน 2564 โดยผู้ตอบแบบประเมิน 2,045 ราย พบเด็กมีความเครียดสูงถึงร้อยละ 29. 29 ภาวะหมดไฟในการเรียนร้อยละ 16.67 สูงกว่าผู้ใหญ่ประมาณ 3 เท่า บางรายมีการเรียนรู้ถดถอย

      ปัญหาด้านอารมณ์จิตใจส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่ได้ไปเรียนหรือมีสังคมปกติตามวัย พบภาวะติดเกม ติดโทรศัพท์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงการระบาดในระลอกที่ผ่านมา พบการติดเชื้อของเด็กจากสมาชิกในครอบครัว จึงจำเป็นต้องพิจารณาเร่งการฉีดวัคซีนในภาวะฉุกเฉินในกลุ่มเด็กวัยรุ่น ซึ่งอาจสร้างความไม่สบายใจกับเด็ก ผู้ปกครองและครู การสื่อสารทำความเข้าใจข้อมูลวัคซีนและความเสี่ยง
       รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้ผู้ปกครองและเด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจึงมีความสำคัญอย่างมาก เด็กควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะเลือกรับวัคซีนหรือไม่  หลังจากได้รับข้อมูลรอบด้าน โดยคำนึงถึงประโยชน์และผลข้างเคียง หากเด็กมีความกังวลหรือกลัวการฉีด ควรเปิดโอกาสให้เด็กสามารถรอ และเลือกรับวัคซีนเมื่อพร้อม

       “ประเด็นสำคัญคือ ต้องไม่นำประเด็นวัคซีนมาเป็นการตีตราหรือล้อเลียนกัน (bully) ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ตัดสินใจไม่ฉีดหรือเลือกฉีดวัคซีนชนิดต่างกัน ไม่ควรเป็นประเด็นกีดกันไม่ให้เด็กได้รับการศึกษาตามที่ควรจะเป็น ในกรณีที่เด็กๆ มีปัญหาความกังวลใจหรือความเครียด สามารถขอรับการปรึกษาทางช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือ fb: 1323 ปรึกษาสุขภาพจิตได้”พญ.อัมพรกล่าว

       กรมสุขภาพจิต ขอแสดงความห่วงใยไปถึงประชาชนทุกคน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดหรือจากปัญหาเศรษฐกิจจนเกิดความเครียด หมดกำลังใจ เชิญชวนประชาชนทุกคนดูแลสุขภาพใจของตัวเอง คนรอบข้าง และครอบครัว รับฟังซึ่งกันและกัน สร้างสังคมแห่งความเห็นอกเห็นใจ ร่วมมือฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน “วิกฤตครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบเพื่อการปรับตัว ปรับใจ รับฟังและเข้าใจคนรอบข้าง สร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยห่างไกลโควิด-19 ด้วยพลังอึด ฮึด สู้”