เช็ค!! 'หน่วยบริการฉีดโควิด 19' สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว

เช็ค!! 'หน่วยบริการฉีดโควิด 19' สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม 'หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19' สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล จิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และพญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเปิด 'หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19' แก่ 'ผู้ป่วยจิตเวช' 'กลุ่มเปราะบางที่มีความบกพร่องทางจิต' และ 'ครอบครัว' ณ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายอนุทิน กล่าวว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการลงทะเบียนและเริ่ม 'ฉีดวัคซีน'ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อยังต้องคำนึงถึงผู้ป่วยอีกกลุ่มในสังคม นั่นคือ 'ผู้ป่วยจิตเวช'และผู้มีความบกพร่องทางจิต เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม โรคจิตเภท และโรคทางอารมณ์ เป็นต้น

162217626233

  • ลงทะเบียน 'หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19'ได้ตั้งแต่ 28 พ.ค.

ซึ่งยังมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนและมีความเสี่ยงจากอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการป้องกันการติดโรคของตนเอง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับกลุ่มเฉพาะดังกล่าว และมอบหมายให้โรงพยาบาลสังกัด 'กรมสุขภาพจิต' ทั่วประเทศจำนวน 20 แห่งดำเนินการทันที โดยเริ่มเปิดบริการครั้งแรกวันนี้ที่ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ด้านนพ.เกียรติภูมิ  กล่าวว่า 'ผู้ป่วยจิตเวช'มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดมากกว่าประชาชนทั่วไปถึง 6 เท่า และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด 19 และใช้เตียงในหอผู้ป่วยวิกฤต มากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับบุคคลที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อเกิดการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว เท่าเทียม และทั่วถึง

162217627757

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือ 'ผู้ป่วยจิตเวช'ที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงสถานพยาบาลภาคเอกชนต่าง ๆ สามารถลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้ามารับบริการประมาณ 1 ล้านคน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน

  • ข้อปฎิบัติสำหรับ 'ผู้ป่วยจิตเวช' เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

พญ.พรรณพิมล กล่าวเสริมว่า 'ผู้ป่วยจิตเวช' และผู้มีความบกพร่องทางจิตนั้นเป็นประชาชนกลุ่มเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ข้อปฏิบัติเฉพาะในการรับวัคซีน ได้แก่

1) รับบริการกับบุคคลและสถานที่คุ้นเคย โรงพยาบาลจิตเวชจึงเป็นที่ที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีน

2) รับบริการพร้อมสมาชิกในครอบครัว เพื่อลดความกังวล และง่ายต่อการติดตามมารับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม

162217629391

ทั้งนี้ 'กรมสุขภาพจิต' จะเริ่ม 'ฉีดวัคซีน'ให้แก่ 'ผู้ป่วยจิตเวช'กลุ่มที่มีอาการรุนแรงในโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยในที่กำลังจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม และให้ความยินยอมในการรับวัคซีน เป็นลำดับแรก จากนั้นจะกระจายไปยังผู้ป่วยจิตเวชอื่น ๆ เป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ "ผู้ป่วยจิตเวช"ทุกโรคสามารถรับวัคซีนได้โดยไม่ต้องหยุดยาหรือลดยาที่รับประทานแต่อย่างใด หากต้องการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนให้ติดต่อโรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านท่าน หรือสถานพยาบาลที่ท่านรับบริการอยู่

162217631020

162217632824