ศบค. ตั้งเป้าสิ้นปี ฉีด "เข็มกระตุ้น" ผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มทุกราย

ศบค. ตั้งเป้าสิ้นปี ฉีด "เข็มกระตุ้น" ผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มทุกราย

"ศบค." รายงานการฉีด "วัคซีนโควิด-19" ไทยฉีดไปแล้วกว่า 53.7 ล้านโดส ตั้งเป้า ต.ค. ฉีดครอบคลุมคนไทย ต่างด้าว อย่างน้อย 50% ทุกจังหวัด ปักหมุดสิ้นปีฉีดวัคซีน "เข็มกระตุ้น" ผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายครบ 2 เข็ม ทุกคน

วันนี้ (1 ต.ค. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงเป้าหมายการ ฉีดวัคซีน ของประเทศไทยในเดือน ต.ค. 64 คือ ต้องฉีดครอบคลุมประชากรทั้งหมด(ไทยและต่างด้าว) อย่างน้อยร้อยละ 50 ทุกจังหวัด  อย่างน้อย 1 อำเภอ มีความครอบคลุมร้อยละ 70 มีต้นแบบ COVID free Area อย่างน้อย 1 พื้นที่ซึ่งมีความครอบคลุมร้อยละ 80

 

รวมถึง เพิ่มความครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80 ในกลุ่มสูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์ และ ความครอบคลุมของกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 อย่างน้อยร้อยละ 70

 

ศบค. ตั้งเป้าสิ้นปี ฉีด "เข็มกระตุ้น" ผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มทุกราย

  • ธ.ค. ฉีดกระตุ้น ปชช. ที่รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ทุกคน 

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของเข็มกระตุ้น มีประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" เข็ม 1 และเข็ม 2 ก่อนหน้านี้ จะมีการฉีด เข็มกระตุ้น เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ครบไปแล้ว และกลุ่มที่ 2 คือ ประชาชน ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ตั้งแต่ มี.ค. เป็นต้นมา ซึ่งมีการระดมฉีดกันไปเมื่อ 24 ก.ย. 64 ซึ่งเป็นวันมหิดล จะเป็นช่วงนี้ที่จะรับเข็ม 3 เป็น  "วัคซีนเข็มกระตุ้น" 

 

สำหรับประชาชนที่ได้รับ "วัคซีนเชื้อตาย" ซิโนแวค 2 เข็ม ในช่วง 1-15 มิ.ย. 64 จะมีการเริ่มฉีดตั้งแต่ 10 ต.ค. 64 เป็นต้นไป โดยเน้นย้ำว่า หน่วยบริการฉีดวัคซีนที่เคยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวค ให้กับประชาชนสองเข็ม ขอให้ตรวจสอบข้อมูล หลักฐานการฉีดวัคซีน เพื่อจัดสรรคิวตามที่ได้รับ เพื่อให้การบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และขอให้ลงข้อมูลใน Moph IC เพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์ 

 

"จะเห็นว่า นอกจากการฉีดวัคซีนเข็ม 1-2 ให้ได้ตามเป้าหมายแล้ว ต้องเป็นกระตุ้นเข็ม 3 รวมถึงการฉีดวัคซีนในนักเรียน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำว่า  ขอให้พื้นที่พยายามเร่งสำรวจความต้องการ เพราะสาธารณสุข จะดูนอกจากอัตราการติดเชื้อ เสียชีวิต จะดูอัตราการฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรในอำเภอ หรือแต่ละจังหวัด เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการผ่อนคลาย รวมถึงการเปิดเมือง ขอเน้นย้ำให้พื้นที่ เร่งสำรวจความต้องการในพื้นที่ด้วย"

 

ศบค. ตั้งเป้าสิ้นปี ฉีด "เข็มกระตุ้น" ผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มทุกราย

  • ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 53.7 ล้านโดส 

 

สำหรับ จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. - 30 ก.ย. 2564) รวม 53,784,812 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น 

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 32,577,832 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 19,838,574 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,368,406 ราย

 

หมายเหตุ : เนื่องจากการปรับปรุงฐานข้อมูล จึงมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มขึ้น 1,700,523 โดส

(รวมผลการฉีดในวันนี้ 588,205 โดส รวมเป็น 2,288,728 โดส)

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 30 กันยายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 2,288,728 โดส

เข็มที่ 1 : 792,116 ราย

เข็มที่ 2 : 1,352,463 ราย

เข็มที่ 3 : 144,149 ราย

 

ศบค. ตั้งเป้าสิ้นปี ฉีด "เข็มกระตุ้น" ผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มทุกราย

 

  • 12 จังหวัด ฉีดวัคซีนมากกว่า 50% 

 

รายงานความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน จำแนกตามจังหวัด และการได้รับวัคซีนตามเป้าหมาย วันที่ 1 ต.คง 64 พบว่า มีจังหวัดที่ฉีดครอบคลุม มากกว่า 50% จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กทม. ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พังงา ภูเก็ต และระนอง 

 

ศบค. ตั้งเป้าสิ้นปี ฉีด "เข็มกระตุ้น" ผู้ได้รับวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มทุกราย