โควิดภาคใต้น่าห่วง เจอติดเชื้อต่อเนื่อง "สงขลา"สูงถึง 20.27%

โควิดภาคใต้น่าห่วง เจอติดเชื้อต่อเนื่อง "สงขลา"สูงถึง 20.27%

สธ.ติดตามสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ภาคใต้ ยังพบรายงานผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง เฉพาะ จ.สงขลา อัตราการติดเชื้อสูงถึง 20.27% เร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนประชาชน

 วันนี้ (27 กันยายน 2564) ที่โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และคณะผู้บริหาร ติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และมอบใบประกาศให้แก่อำเภอที่บรรลุเป้าหมายฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้มากกว่า 70 % จำนวน 17 อำเภอ ใน7 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 12
     ประกอบด้วย จ.สงขลา (นาหม่อม, หาดใหญ่, นาทวี, บางกล่ำ, ควนเนียง, คลองหอยโข่ง, เมืองสงขลา) จ.ยะลา (เบตง, เมืองยะลา) จ.ปัตตานี (ไม้แก่น,โคกโพธิ์, เมืองปัตตานี) จ. นราธิวาส(สุไหง-โกลก, สุคิริน) อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนกาหลง จ.สตูล 

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ภาพรวมขณะนี้มีแนวโน้มลดลง แต่ในพื้นที่ภาคใต้ยังพบรายงานผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง เฉพาะ จ.สงขลามีรายงานผู้ติดเชื้อ 29,196 ราย อัตราการติดเชื้อสูงถึง 20.27% ต้องเร่งรัดมาตรการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดอัตราป่วยลงให้ต่ำที่สุด ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 ของ จ.สงขลา มีความคืบหน้าอย่างดี จากเป้าหมาย 323,754 ราย ขณะนี้ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 201,297 ราย หรือ 62.18 %

        สำหรับโรงพยาบาลสงขลา มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมาก ในปี 2563 จำนวน 5,145 ราย และในปี 2564 จำนวน 15,842 ราย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ที่อาจติดเชื้อโควิด 19 ไปสู่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วยกันเอง จึงได้จัดคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)
       ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงรับยากลับบ้าน โดยเน้นความปลอดภัย ให้บริการตรวจในห้องแยกโรคความดันบวก และบริการเอกซเรย์  ตรวจสิ่งส่งตรวจ และพ่นยา ในห้องความดันลบ และเตรียมปรับปรุงพื้นที่พักคอย โดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป