"อัศวิน" สั่ง กทม.เกาะติด "เตี้ยนหมู่" พร้อมเปิดแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงฯ

"อัศวิน" สั่ง กทม.เกาะติด "เตี้ยนหมู่" พร้อมเปิดแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงฯ

"อัศวิน" สั่ง กทม.เกาะติดพายุโซนร้อน "เตี้ยนหมู่" เข้าไทย พร้อมเปิดแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ประสานจังหวัดปริมณฑล-หน่วยงานเตรียมพร้อมความช่วยเหลือ

วันที่ 25 ก.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ส่งผลให้ทั่วประเทศมีฝนตกหนักรวมถึงพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย กทม.จึงได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ ประกอบด้วย 

1.ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากเรดาร์ตรวจฝนของกรุงเทพมหานครโดยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 

2.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วมให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ทันที 

3.ควบคุมและลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบน้ำและแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำตามแผนฯ 

4.เมื่อมีฝนตก ศูนย์ควบคุมระบป้องกันน้ำท่วม แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ผ่านระบบวิทยุสื่อสาร Trunked Radio แจ้งเตือนสำนักงานเขตผ่านวิทยุสื่อสารเครือข่าย “อัมรินทร์” แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่ม Line “เตือนภัยน้ำท่วม กทม.” (ปภ. ทหาร ตำรวจ สื่อมวลชน) 

5.ส่งหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน (BEST) ประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดสำคัญเมื่อคาดว่าจะมีฝนตกหนัก เพื่อเร่งระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอุดตันตะแกรงช่องรับน้ำพร้อมการช่วยเหลือแก้ปัญหาด้านการการจราจร

อ่านข่าว : เตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำล้มเจ้าพระยา ย้ำ12 จังหวัดระวังน้ำท่วม

"อัศวิน" สั่ง กทม.เกาะติด "เตี้ยนหมู่" พร้อมเปิดแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงฯ

6.หน่วยงานภาคสนามลงพื้นที่ตามจุดต่างๆ และรายงานจุดที่มีน้ำท่วมให้ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมรับทราบสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 

7.ประสานงานขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการจราจร การปิดเส้นทางน้ำท่วมส่วนทหาร ช่วยเหลือลำเลียงประชาชนออกจากพื้นที่ หากมีระดับน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถใช้เส้นทางผ่านได้ 

8.เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดที่วิกฤติ โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม 

9.ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม รายงานสภาพฝน ปริมาณฝน พื้นที่น้ำท่วมขังเป็นระยะๆ และสรุปสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กทม.จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บัญชาเหตุการณ์

"อัศวิน" สั่ง กทม.เกาะติด "เตี้ยนหมู่" พร้อมเปิดแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงฯ

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กทม.ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ  โดย กทม.ได้ประสานงานปฏิบัติการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย หน่วยงาน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน และกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือแผนเผชิญเหตุ CPX ร่วมกัน และได้ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับจังหวัดปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือ เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ อาทิ  โครงการระบบระบายน้ำแนวถนนวิภาวดี และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ โดยเฉพาะในแนวเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการระบายน้ำของ กทม. 

"กทม.มีหนังสือประสานแจ้งหน่วยงานสาธารณูปโภคและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เตรียมการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากพายุในช่วงฤดูฝน พร้อมทั้งเตรียมแผนระมัดระวังภัยจากน้ำท่วมฉับพลันหากมีปริมาณฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยการลอกท่อระบายน้ำและให้ตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีความมั่นคงแข็งแรงจากลมกรรโชกแรงระหว่างก่อสร้าง"พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

"อัศวิน" สั่ง กทม.เกาะติด "เตี้ยนหมู่" พร้อมเปิดแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงฯ

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนและรับแจ้งเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วยเบสท์) เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งระบายน้ำในจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้ที่ http://dds.bangkok.go.th/, http://weather.bangkok.go.th/radar/, Facebook : @BKK_BEST, Twitter : @BKK_BEST และ กทม. Connect หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้ที่ โทร. 1555 และศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

"อัศวิน" สั่ง กทม.เกาะติด "เตี้ยนหมู่" พร้อมเปิดแผนป้องกันน้ำท่วมกรุงฯ