พรก.ควบคุมโรค(ใหม่)อำนาจเทียบเท่าพรก.ฉุกเฉิน คุมโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

พรก.ควบคุมโรค(ใหม่)อำนาจเทียบเท่าพรก.ฉุกเฉิน คุมโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง

 “อนุทิน”เผยพรก.ควบคุมโรคอำนาจเทียบเท่าพรก.ฉุกเฉิน  เกิดโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ทันที นายกฯนั่งหัวโต๊ะบทบาทเหมือนศบค. รอประกาศลงราชกิจจานุเบกษา จับตา 23ก.ย.นำเข้าคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่กรมการแพทย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารรสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ....หรือพรก.ควบคุมโรคว่า เป็นการแก้ไขให้กระชับเข้มข้นมากขึ้น โดยถ้ามีการประกาศให้โรคใดเป็นโรคติดต่ออันตารายที่มีความร้ายแรง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึ่งปกติมีรมว.สาธารณสุขเป็นประธาน ก็จะถูกยกระดับทันทีเป็นมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกฯ แต่งตั้งเป็นรองประธานฯ ส่วนรมว.สธ.ก็เป็นกรรมการ
        ทั้งนี้ คณะกรรมการฯมีอำนาจในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้ รวมถึงสามารถประกาศบังคับความร่วมมือของทุกหน่วยงาน และประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ เหมือนศบค.ปัจจุบัน แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้พรก.ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันมีมากขึ้น 

เมื่อถามว่าหากพรก.ฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สามารถย้ายศบค. มาเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ได้ทันทีหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า น่าจะเป็นอย่างนั้น รอให้มีการประกาศก่อน เมื่อวานครม.เห็นชอบแล้ว ซึ่งส่วนนี้ไม่ได้เสนอจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ผู้เสนอมาจากครม. โดยท่านรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม  

   ถามต่อว่าอำนาจตามพรก.ฉบับนี้จะคล้ายพรก.ฉุกเฉิน สามารถสั่งปิดสถานที่ ประกาศเคอร์ฟิวหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เหมือนกัน อำนาจ ขอบข่ายความรับผิดชอบ การป้องกันบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขตามพรก.นี้ ครอบคลุมทั้งหมด 
         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 23 ก.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ....