"กรมอนามัย" จัดชุดนายสะอาด 1,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วม

"กรมอนามัย" จัดชุดนายสะอาด 1,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วม

"กรมอนามัย" มอบ "ศูนย์อนามัย" ลง "พื้นที่น้ำท่วม" ช่วยเหลือให้ความรู้แก่ประชาชน มอบ ชุดนายสะอาด 1,000 ชุด ประกอบด้วย อุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นเบื้องต้น

วันนี้ (18 ก.ย. 64) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก พายุดีเปรสชัน  “โกนเซิน” ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยกรมอนามัยได้มอบหน่วยงานส่วนกลางจัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำและการจัดการขยะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของโรคที่จะตามมา

 

โดยเบื้องต้นได้จัดส่ง “ชุดนายสะอาด” จำนวน 1,000 ชุด ซึ่งภายในประกอบด้วย ถุงดำขนาดเล็ก ถุงดำขนาดใหญ่ หยดทิพย์ เจลล้างมือ สารส้มก้อน น้ำยาล้างจาน ถุงซิปล็อค และเอกสารคำแนะนำต่าง ๆ พร้อมสาธิตวิธีการใช้ให้กับ พื้นที่ที่ ประสบอุทกภัย

 

"กรมอนามัย" จัดชุดนายสะอาด 1,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วม

​“ทั้งนี้ การช่วยเหลือ พื้นที่น้ำท่วม ที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้มอบหมายให้ ศูนย์อนามัย ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง เช่น การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ จัดหาน้ำสะอาด และชุดนายสะอาด"

 

ซึ่งขณะนี้มี ศูนย์อนามัย ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือ อาทิ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ น่านและพะเยา ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก

 

"กรมอนามัย" จัดชุดนายสะอาด 1,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วม

โดยลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาพตนเอง พร้อมมอบสิ่งสนับสนุน ได้แก่ ชุดอาหารแห้ง อุปกรณ์ชุดบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย และ ชุดนายสะอาด เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัย และป้องกันโรคที่มากับอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด      

 

"พร้อมทั้งยังคงเข้มมาตรการ DMHTT ทั้งการล้างมือ ไม่สัมผัสใบหน้า สวมหน้ากากตลอดเวลา กินอาหารปรุงสุกใหม่เพื่อป้องกัน โควิด-19” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว