รมว.กษ. สั่ง กรมชลฯ เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย สุโขทัย-ตาก อย่างเร่งด่วน

รมว.กษ. สั่ง กรมชลฯ เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย สุโขทัย-ตาก อย่างเร่งด่วน

สั่งกรมชลฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือทันที และกำชับให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

รมว.เฉลิมชัยฯ ห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุโขทัย สั่งกรมชลฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือทันที และกำชับให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด 

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ บริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทำให้เกิดน้ำหลากในบางพื้นที่ นั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงสั่งการให้กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าสำรวจความเสียหาย พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด

ด้านสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม โครงการชลประทานสุโขทัย ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลจากจังหวัดแพร่ โดยทำการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมสายหลักผ่านประตูระบายน้ำ(ปตร.)แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) พร้อมผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายผ่าน ปตร.คลองหกบาท ลงสู่คลองยม-น่าน และแม่น้ำยมสายเก่า โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำให้อยู่ในระดับควบคุมตลอดทั้งลำน้ำ นอกจากนี้ยังทำการผันน้ำเข้าสู่คลองเชื่อมแม่น้ำยมฝั่งซ้าย และฝั่งขวา พร้อมเปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย ในอัตราสูงสุด ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมตอนบน ในเขต จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย เข้าสู่สภาพปกติแล้ว

รมว.กษ. สั่ง กรมชลฯ เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย สุโขทัย-ตาก อย่างเร่งด่วน

สำหรับสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่ติดกับ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway) สูง 0.90 เมตร อัตรา 172.74 ลบ.ม./วินาที  ทั้งนี้โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ประสานขอให้จังหวัดสุโขทัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน ประชาชนพื้นที่ที่ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งลำคลองแม่มอกและลำคลองสาขาเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยได้

ทั้งนี้ โครงการชลประทานสุโขทัย ได้เตรียมแผนรองรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก โดยการพร่องน้ำเข้าทุ่งทะเลหลวง ผ่าน ปตร.DR พร้อมทำการผันน้ำดังกล่าวเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้แก่ ทุ่งปากพระ ทุ่งยางซ้าย และส่วนหนึ่งผันลงด้านท้ายแม่น้ำยมไปที่ ปตร.บ้านวังสะตือ ส่วนบริเวณโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย เนื่องจากมีฝนตกหนักเมื่อวันที่  15  กันยายน  2564 วัดได้ 72.2 มม. ทำให้น้ำในลำคลองห้วยไคร้เพิ่มสูงขึ้นไหลรวมกับคลองแม่รำพัน อาจมีผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอยดังกล่าวได้  ซึ่งได้ประสานแจ้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ให้ทราบถึงสถานการณ์แล้ว เพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด

รมว.กษ. สั่ง กรมชลฯ เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย สุโขทัย-ตาก อย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้สถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด จ.ตาก เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันนี้ เกิดน้ำล้นข้ามทำนบดินที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตร เบื้องต้นทางโครงการชลประทานตาก ได้เข้าตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณบ้านสันกลาง และบ้านยางโองบน ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก พร้อมเดินเครื่องสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้ว โดยในขณะนี้สถานการณ์น้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่อง