คำแนะนำวัคซีนโควิด-19 ถึงคน"บูสเตอร์โดส"-"ติดเชื้อก่อน"-"จองโมเดอร์นา"

คำแนะนำวัคซีนโควิด-19 ถึงคน"บูสเตอร์โดส"-"ติดเชื้อก่อน"-"จองโมเดอร์นา"

สธ.เผยแนวทางติดต่อรับ วัคซีนโควิด-19 กลุ่มบูสเตอร์โดส วัคซีนเข็ม3 - ผู้ที่ติดเชื้อก่อนรับวัคซีน พร้อมคำแนะนำกลุ่มจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 กันยายน 2564 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการแถลงสถานการณ์โควิด 19  นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่าสถานการณ์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวานนี้(16 ก.ย.) ฉีดวันเดียวเพิ่มขึ้น 8.6 แสนโดส แบ่งเป็นเข็ม 1 จำนวน 3.5 แสนโดส เข็ม 2 อีก 5.1 แสนโดส และเข็ม 3 อีก 965 โดส สะสม 43.3 ล้านโดส เป็นเข็มที่ 1 จำนวน 28.4 ล้านโดส คิดเป็น 39.5% ของจำนวนประชากร เข็ม 2 อีก 14.2 ล้านโดส คิดเป็น 19.8% และเข็ม 3 อีก 6.2 แสนโดส 
         ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่รมว.สาธารณสุข ระบุว่าวันที่ 24 ก.ย. จะมีการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ให้ประชาชน จะมีแนวทางติดตามผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19 อย่างไร นพ.โสภณ กล่าวว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ของประชาชน ยังเป็นความสมัครใจ จะเป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2564 ซึ่งจะมีประมาณ 2 ล้านโดส หรือราว 1 ล้านคน
      ส่วนการฉีดในวันที่ 24 ก.ย.นั้น มีเป้าหมายจะฉีดวัคซีนให้ได้จำนวนที่มากกว่า 1 ล้านโดส จะมีทั้งเข็มที่ 1 ,2 และเข็ม 3 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ได้รับเข็ม 1 และ 2 ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. ก็จะเริ่มจากกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ก่อนก็จะทยอยรับวัคซีนได้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฉีดในโรงพยาบาลที่รักษาอยู่แล้ว 

     ดังนั้น รพ.จะติดตามมาฉีดได้หรือหากประชาชนที่รับซิโนแวค 2 เข็มในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. แล้วต้องการฉีดเข็ม 3 ก็สามารถติดต่อรพ.ที่รักษาโรคอยู่แล้ว ,รพ.ใกล้บ้าน หรือรพ.ที่เคยรับวัคซีนได้ หากมีวัคซีนก็ฉีดได้ แต่หากยังไม่พร้อม ประชาชนก็สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้ก่อนได้ ทั้งนี้ ระบบติดตามก็เป็นไปได้ทั้งการส่งข้อความในเบอร์มือถือ ระบบหมอพร้อม จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลต่อเนื่อง  ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดสหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ก็จะมีการให้ฉีดเข็มที่ 3 ในระยะๆต่อไป โดยหลักการจะห่างจากเข็มที่ 2 ราว 4-6 เดือน 
      ถามถึงกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนยังไม่ครบโดสแต่ติดเชื้อก่อน หลังหาย 1-3เดือนจะประสานขอรับวัคซีนได้อย่างไร นพ.โสภณ กล่าวว่า  สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ที่รพ.ที่เข้ารับการรักษาโควิด 19  ส่วนผู้ที่รักษาตัวเองที่บ้านหรือHome Isolation สามารถติดต่อได้ที่รพ.ใกล้บ้าน  

        ผู้สื่อข่าวถามถึงผู้ที่จองวัคซีนโมเดอร์นาที่เป็นวัคซีนทางเลือกกับ รพ.เอกชน ควรจะฉีดในกรณีใดบ้าง นพ.โสภณ กล่าวว่า วัคซีนโมเดอร์นาที่รพ.เอกชน นำเข้ามาช่วงเดือน ต.ค. เป็นต้นไป ที่หลายคนไปจองไว้ในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีนเข้ามา ก็ขอให้พิจารณา ดังนี้ 1.หากยังไม่เคยรับวัคซีนใดเลย สามารถฉีดได้ตามปกติ และ2.เคยรับวัคซีนอื่นก่อนแล้ว ให้ปรึกษาแพทย์เป็นกรณี โดยทั่วไปจะไม่ฉีดวัคซีนในจำนวนที่มากเกินความจำเป็น
       เช่น ขณะนี้การฉีดวัคซีนในไทยจะฉีด 2 เข็ม เช่น เชื้อตาย 2 เข็ม กรณีหากจะฉีดโมเดอร์นา ก็ขอให้ปรึกษาแพทย์เพื่อคำแนะนำที่เหมาะสม เพราะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในการฉีดเชื้อตายตามด้วยโมเดอร์นา แต่หากเป็นการฉีดตามด้วยวัคซีนไฟเซอร์มีข้อมูลว่าภูมิคุ้มกันขึ้นดี ป้องกันโรคได้ ส่วนถ้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 2 เข็มแล้วซึ่งเป็นชนิด mRNA เหมือนกัน ก็ไม่ควรฉีดในระยะเวลาใกล้กัน ส่วนถ้าฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ขณะนี้มีคำแนะนำแล้วว่ายังไม่ต้องฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ดังนั้น ยังไม่จำเป็นต้องฉีดโมเดอร์นาในช่วงเวลาใกล้ๆ นี้