เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ได้สิทธิแต่ยังไม่เงิน เช็คด่วน

เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ได้สิทธิแต่ยังไม่เงิน เช็คด่วน

แจ้งอัพเดท เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 www.sso.go.th ได้สิทธิแล้วแต่ยังไม่เงิน เช็คที่นี่รีบดำเนินการด่วน

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้กรณี "เงินเยียวยาประกันสังคม" โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เงินเยียวยา ให้แก่ประชาชนแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ที่ประกาศ ล็อกดาวน์ โดยประกันสังคม เปิดลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 (ม.33) , มาตรา 39 (ม.39) และมาตรา 40 (ม.40) 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งวันนี้ว่า นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
อ่านข่าว-เปิดแฟ้ม ครม. 7 ก.ย. เตรียมเคาะเยียวยา ม.33 อีก 1 เดือน พื้นที่ 13 จังหวัดแดงเข้ม
เงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ได้สิทธิแต่ยังไม่เงิน เช็คด่วน