เปิดรับอาสาสมัคร 'วัคซีนใบยา' ทดลองในมนุษย์เฟสแรก 6 ก.ย.นี้

เปิดรับอาสาสมัคร 'วัคซีนใบยา' ทดลองในมนุษย์เฟสแรก 6 ก.ย.นี้

'วัคซีนใบยา' วัคซีนสัญชาติไทย เปิดรับอาสาสมัครวัคซีนใบยาซาร์สโควีทูแวกซ์ 1 ตั้งแต่ 6 ก.ย.นี้ โดยเปิดรับจำนวน 96 คน

เปิดรับอาสาสมัครวัคซีนใบยาซาร์สโควีทูแวกซ์ 1 (Baiya SARS CoV-2 Vax 1) สำหรับการทดสอบวัคซีนระยะที่ 1
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564  จำนวน 96 คน และจะปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวน 

  • เปิดรับอาสาสมัคร ทดสอบ 'วัคซีนใบยา' ตั้งแต่ 6 ก.ย.

โดยรับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี และมีอายุระหว่าง 18 – 75 ปี
อาสาสมัครต้องยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code หรือกดลิงก์ https://baiya-recruit.clinsearch.co.th/register และกรอกข้อมูลทำแบบประเมินตนเอง
ท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อประสานงานนัดหมายตามข้อมูลที่ท่านระบุไว้

163090729351