'โควิดวันนี้' นนทบุรีติดเชื้อ 385 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน

'โควิดวันนี้' นนทบุรีติดเชื้อ 385 ราย จากครอบครัว-สถานที่ทำงาน-ชุมชน

สถานการณ์โควิด พื้นที่สีแดงเข้ม "นนทบุรี" ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่ม 385 ราย ติดจากครอบครัว-ที่ทำงาน-ชุมชน

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์โควิด พื้นที่สีแดงเข้ม ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี วันที่ 29 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 385 ราย สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ : ครอบครัว, สถานที่ทำงาน และชุมชน เพศหญิง 228 ราย เพศชาย 157 ราย ต่างชาติ 18 ราย (พม่า  17 ราย และกัมพูชา 1 ราย)

ภูมิลำเนา

  • อำเภอบางบัวทอง 124 ราย
  • อำเภอเมือง 105 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 55 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 47 ราย
  • อำเภอบางกรวย 16 ราย 
  • อำเภอไทรน้อย 10 ราย 

มีอาการ 172 ราย คิดเป็น 44.67 %  ไม่มีอาการ 213 ราย คิดเป็น 55.32 %

สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 385 ราย

- จุดคัดกรอง อำเภอบางบัวทอง 82 ราย

- จุดคักกรอง CI ตลาดบางคูลัด อำเภอบางใหญ่ 46 ราย

- จุดคัดกรอง CI วายุภักษ์ อำเภอเมือง 37 ราย

- จุดคัดกรอง CI บางศรีเมือง อำเภอเมือง 29 ราย

- จุดคัดกรองคลินิกโรคทางเดินหายใจ ARI รพ.บางใหญ่ 29 ราย

- จุดคัดกรอง ชุมชนสุเหร่าพระนั่งเกล้า 12 ราย

- คัดกรองเชิงรุก ซี ซี เอส แอดวานซ์เทค อำเภอบางใหญ่ 10 ราย

- พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 24 ราย

- กลุ่มอาชีพค้าขาย 24 ราย

- กลุ่มอาชีพก่อสร้างไม่ระบุ 6 ราย

- พนักงานโรงงานไทยการ์เม้นท์ 3 ราย

- แม่บ้าน ปปช.สนามบินน้ำ 2 ราย

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 


1
กรุงเทพมหานคร 3821 ราย
2
สมุทรปราการ 984 ราย
3
สมุทรสาคร 872 ราย
4
ชลบุรี 762 ราย
5
นนทบุรี 587 ราย
6
ราชบุรี 464 ราย
7
นครราชสีมา 452 ราย
8
นครปฐม 381 ราย
9
พระนครศรีอยุธยา 376 ราย
10
ฉะเชิงเทรา 357 ราย

163021887137