'น้ำนมแม่' คือวัคซีนเข็มแรกของลูก

'น้ำนมแม่' คือวัคซีนเข็มแรกของลูก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เผย  'น้ำนมแม่' เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกที่ช่วยปกป้องจากการติดเชื้อของทารกแรกเกิด

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ทารกแรกเกิด ควรได้รับนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือนและหลัง 6 เดือน และได้รับ นมแม่ ควบคู่อาหารตามวัยจนถึง 2 ปีหรือมากกว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จำเป็นต้องให้ นมบุตร เพื่อเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับลูกน้อย

ด้วยการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มคนในครอบครัว สร้างความวิตกกังวล ให้คุณแม่เป็นอย่างมาก หากคุณแม่ติดเชื้อโควิด 19 คุณแม่สามารถให้นมแม่จากเต้าหรือปั๊มนมได้ตามปกติ

  • ย้ำก่อนให้ 'นมบุตร' แม่ต้องป้องกันตนเอง

นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการศึกษาพบว่า ไม่พบเชื้อโควิด -19 ในน้ำนมแม่ ในขณะรอเข้ารับการรักษาตัว แม่ยังสามารถให้นมแม่ได้ตามปกติ แต่จะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด โดย

1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. ล้างมืออย่างเคร่งครัด ทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสบุตร

3. หากต้องปั๊มนม ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ ล้างอุปกรณ์ปั๊มนม ภาชนะบรรจุ และอุปกรณ์การป้อนนมทุก ๆ ครั้งหลังใช้งานและนึ่ง ทุกครั้ง

  • 'คลินิกนมแม่' รพ.เด็ก พร้อมให้คำปรึกษา 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้มีการสื่อสารความรู้ให้กับกลุ่มคุณแม่ให้นมบุตร และประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูล และคลายความกังวล โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษการพยาบาลนมแม่ในเด็กป่วย เพื่อเปิดโอกาสให้สอบถามเรื่องการให้นมบุตร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ผ่านช่องทาง Online ดังนี้ Official Line : คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลเด็ก @nnn7233b และ Call Center : 081-627-8008 ปรึกษาปัญหานมแม่ฟรี