'เอกชัย วรรณแก้ว' ศิลปินไร้แขน สร้างผลงาน หารายได้ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

'เอกชัย วรรณแก้ว' ศิลปินไร้แขน สร้างผลงาน หารายได้ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

'เอกชัย วรรณแก้ว' ศิลปินไร้แขน สร้างผลงาน งานประติมากรรม ชิ้นเอก โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบ 'ศิริราชมูลนิธิ' เพื่อสาธารณะประโยชน์ด้านการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

บรอนซ์สยาม ไฟน์ อาร์ต ร่วมกับ บ้านศิลปะเอกชัย จัดสร้าง “พระเมตตาสุวรรณรัตน์”ออกแบบโดย เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสาธารณะประโยชน์ด้านการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

งานประติมากรรม หนึ่งในงานศิลปะที่ต้องใช้ความสร้างสรรค์และใช้ความสามารถ ความเพียรอย่างที่สุด เพราะต้องใช้มุมมองและสายตาที่มีความสมมาตรของชิ้นงานอย่างแม่นยำ ใช้เวลา และแสวงหาแบบชิ้นงานที่แสดงถึงความหมาย และมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้พบเห็น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย มีผู้คนตกงาน และอดยากเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ เอกชัย วรรณแก้ว มีแรงผลักดันที่จะสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยได้สักการบูชา เพื่อขจัดอุปสรรคและปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ผ่านพ้นอุปสรรคดังกล่าวโดยเร็ววัน

162757628249

จึงได้สร้างผลงานอันล้ำค่าครั้งประวัติศาสตร์ในชีวิต นั่นก็คืองานประติมากรรมพุทธศิลป์ร่วมสมัยที่วิจิตรบรรจง มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ร่วมด้วย อ.อาจารย์ควรพร ถิรเดชาภพ อาจารย์ศิลปะไทย ศิลปินสำนักช่างสิบหมู่ เป็นผู้ขึ้นแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติ (3D) ทำให้มีความสมบูรณ์และสวยงามมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผลงานประติมากรรมดังกล่าว ยังได้รับความเมตตาจาก รศ. ดร. พระสุธีรัตนบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ตั้งชื่อให้ว่า พระเมตตาสุวรรณรัตน์ ความหมายว่า พระพุทธที่มีความเมตตาดั่งทองคำ เป็นแก้วอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน โดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสาธารณะประโยชน์ด้านการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

162757627889

พระเมตตาสุวรรณรัตน์  ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว สูง 17 นิ้ว หล่อด้วยโลหะเนื้อทองเหลือง และบรอนซ์(สำริด) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับอยู่บนพุทธบัลลังก์ ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณี หมายถึงผู้บริสุทธิ์เหนือสิ่งอื่นใด ผู้ที่อยู่เหนือกิเลศ และความโลภทั้งปวง มีซุ้มเรือนแก้วที่วิจิตร อันหมายถึงแสงสว่างแห่งธรรม พระเศียรมียอดพระเกศเลข ๙ ไทยอุณาโลม อันหมายถึง ความเป็นสิริมงคลสูงสุด มีพญามาร 3 ตน แบกพุทธบัลลังก์ หมายถึง พระพุทธที่ได้รับการยกย่อง เคารพเชิดชู ความดีชนะความชั่วทั่งปวง

162757627964

 

พระเมตตาสุวรรณรัตน์ เปิดให้ผู้ที่สนใจเช่าบูชาได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้แก่ เนื้อทองเหลือง AP (artist proof) สร้างเพียง 9 องค์ ราคา 28,999 บาท เนื้อบรอนซ์ AP (artist proof) สร้างเพียง 9 องค์ ราคา 42,999 บาท เนื้อทองเหลือง ED (Edition) สร้างเพียง 59 องค์ ราคา 23,999 บาท และเนื้อบรอนซ์ ED (Edition) สร้างเพียง ราคา 37,999 บาท

162757627810

สามารถติดต่อได้ที่ โทร.098 825 0585 , 098 263 8694 , 02 418 2885 

Facebook เพจ Bronzesiam Art Gallery

เพจ บ้านศิลปะเอกชัย

Line ID : @bronzesiam 

Line ID : @lifeunlimited