'นนทบุรี' ยังน่าห่วง พบ 93 รายใหม่ 'ติดเชื้อโควิด 19' เช็คไทม์ไลน์

'นนทบุรี' ยังน่าห่วง พบ 93 รายใหม่ 'ติดเชื้อโควิด 19' เช็คไทม์ไลน์

"นนทบุรี" ยังน่าห่วงพื้นที่สีแดงโควิด "ติดเชื้อโควิด 19" เพิ่ม 93 รายใหม่ เช็คไทม์ไลน์ด่วน ส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในแคมป์คนงาน ตลาดสด และครอบครัว

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี พื้นที่สีแดงโควิด สรุปผู้ป่วยยืนยัน "ติดเชื้อโควิด 19" จังหวัดนนทบุรี สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 93 ราย (เฉพาะแคมป์คนงาน 3 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์คนงาน ตลาดสด (ทั้งในและนอกพื้นที่) และครอบครัว เป็นเพศหญิง 54 ราย เพศชาย 39 ราย ชาวต่างชาติ 6 ราย (พม่า 6 ราย) มีอาการ 40 ราย คิดเป็น 43 % ไม่มีอาการ 53 ราย คิดเป็น 57 %

ภูมิลำเนา

  • อำเภอเมือง 36 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 19 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 17 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 13 ราย
  • อำเภอบางกรวย 5 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 3 ราย 

ความสัมพันธ์ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 92 ราย

  1. แคมป์คนงานก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด 3 ราย , ตลาดเทเวศร์ 2 ราย , กรมสุขภาพจิต 2 ราย , กรมทางหลวง 2 ราย
  2. ซ.สุเหร่าข้าง รพ.พระนั่งเกล้า 4 ราย
  3. ปากคลองตลาด , บริษัท กนิษฐาบางใหญ่ , เรือนจำกลางบางขวาง , ตลาดบางใหญ่ , โรงพยาบาลกลาง

162238167976

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เช็คไทม์ไลน์ "ติดเชื้อโควิด 19" จังหวัดนนทบุรี

162238174539

162238175545

162238176593

162238177759

162238183319

162238184274

162238185163

162238185939

162238188984

162238189733

162238190531

162238191526

162238194315

162238195580

162238196834

162238197880