เช็คสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนมิถุนายน 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

เช็คสิทธิ 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' เดือนมิถุนายน 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง?

เช็คสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนมิถุนายน 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง? พร้อมเปิดคำตอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 ที่รัฐจะเพิ่มเงินให้อีกเดือน 200 บาท เงินจะเข้าเมื่อไร?

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือบัตรคนจน หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดยในแต่ละเดือนจะโอนเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ทั้งวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าเดินทาง ค่าก๊าซหุงต้ม รวมถึงมาตรการอื่นๆ ทั้งส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ทั้งนี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับในเดือนมิถุนายน 2564 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร?

  • วันที่ 1 มิถุนายน 2564

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 

ผู้ถือบัตรจะได้รับเงิน 200-300 บาทต่อคน ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น และไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสดได้ 

- ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
- ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน 

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 

ค่าเดินทางโดยสารสาธารณะ ผู้ถือบัตรจะได้รับ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งสามารถรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ทั้งนี้มีข้อกำหนดว่าสำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑลเท่านั้น ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 

สิทธิส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม ได้รับ 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 

  • วันที่ 18 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้เมื่อปี 2563 ครม.มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาของโครงการช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

4. ส่วนลดค่าน้ำประปา 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

5. ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ในส่วนของส่วนลดค่าไฟฟ้า ผู้ถือบัตรคนจนจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2564

6. ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน ได้เบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนมิถุนายน 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเงินจำนวนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564

ขณะท่ีโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 หนึ่งในมาตรการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด-19 ในระยะเร่งด่วน เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 โดยจะเป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรคนจนอีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มเติมเงินเข้าบัตรตั้งแต่ ก.ค.-ธ.ค.2564 

ที่มา : กระทรวงการคลัง , ธนาคารกรุงไทย , ทำเนียบรัฐบาล