ผุดรายวัน! โควิด-19คลัสเตอร์ใหม่ในกทม.

ผุดรายวัน! โควิด-19คลัสเตอร์ใหม่ในกทม.

แนวโน้มโควิด-19ของโลกลดลง ไทยยังคงตัว กระจุกติดเชื้อในกทม.-ปริมณฑล 72% ผุดโควิด-19คลัสเตอร์ใหม่ในโรงงาน 2 แห่ง เผย 5 สถานที่เสี่ยงเกิดระบาด

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในการแถลงสถานการณ์โควิด-19 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กล่าวว่า ประเทศไทยมีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ 3,323 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังในรพ.1,132 ราย การค้นหาเชิงรุกในชุมชน 951 ราย ในเรือนจำ 1,219 ราย และติดเชื้อจากต่างประเทศ 21 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 47 คน หายป่วยเพิ่ม2,063 ราย ระลอกเม.ย.สะสม 112,354 ราย เสียชีวิตสะสม 826 ราย สะสมทั้งหมด 141,217 ราย เสียชีวิตรายสะสมทั้งหมด 920ราย เหลือรักษาอยู่ 46,469 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,201 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 399 ราย ส่วนการฉีดวัคซีนแล้ว 3,208,882โดส

ผู้เสียชีวิต 47 ราย เป็นชาย 26 ราย 21 ราย อายุเฉลี่ย 26 - 87 ปี พบในกรุงเทพฯ 26 ราย นนทบุรี 4 ราย เชียงใหม่ 3 ราย ยะลา อยุธยา มุกดาหาร เพชรบุรี ราชบุรี ขอนแก่น ศรีสะเกษ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตาก อำนาจเจริญ น่านและสงขลา จังหวัดละ 1 ราย โดยโรคประจำตัว ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง 27 ราย เบาหวาน 22 ราย ไตเรื้อรัง 7 ราย ไขมันในเลือดสูง 14 ราย ผู้ป่วยติดเตียง 6 ราย ปอดเรื้อรัง 4 ราย โรคอ้วน หัวใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็ง อย่างละ 3 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย และปฏิเสธโรคประจำตัวอีก 9 ราย ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ได้แก่ คนในครอบครัว 18 ราย จากคนอื่นๆ 6 ราย อาศัยและเดินทางไปในพื้นที่ระบาด 8 ราย ไปในพื้นที่คนหนาแน่น 10 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย และระบุไม่ได้ 1 ราย

10 จ.ติดเชื้อใหม่สูงสุด
ผู้ติดเชื้อในประเทศใหม่ แยกเป็นในเรือนจำ 1,219 ราย จังหวัดอื่นๆ 588 ราย กรุงเทพฯและปริมณฑล 1,495 ราย คิดเป็น 72%ของรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ ส่วน 10 จังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่สูงสุด คือ กทม. 894 ราย สมุทรปราการ 280 ราย เพชรบุรี 233 ราย นนทบุรี 129 ราย ปทุมธานี 98 ราย สมุทรสาคร 59 ราย ชลบุรี 52 ราย เชียงราย 45 ราย นครปฐม 35 ราย และสงขลา 31 ราย ขณะที่มี 22 จังหวัดไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ รายงาน1-10 ราย 39 จังหวัด 11-50 ราย 9 จังหวัด 51-100ราย 3 จังหวัด คือ ปทุมธานี สมุทรสาคร และชลบุรี และมากกว่า 100 ราย มี 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ เพชรบุรี และนนทบุรี

162209784732

จังหวัดที่มีรายงานโควิด-19คลัสเตอร์ใหม่ คือ สมุทรปราการ อ.เมือง เป็นโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ พบติดเชื้อแล้ว 116 ราย และกรุงเทพฯ โรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่ง เขตทุ่งครุ ซึ่งในกทม.มีคลัสเตอร์ต้องเฝ้าระวัง 37 แห่งโดยกทม.มีอัตราป่วยเสียชีวิต1.04% มากกว่าค่าของประเทศที่อยู่ที่ 0.65%

"สรุปสถานการณ์โควิด-19 แนวโน้มของโลกลดลง แต่ในประเทศไทยคงตัว ทั้งในกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด พบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง ยังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนทั้งต่อเนื่องจากกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ในโรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ชุมชนแออัด ได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดูแลโรงงานทั้งสภาพโรงงาน ความเป็นอยู่ของโรงงานอย่างใกล้ชิด รวมถึง ชุมบนแออัด แคมป์ก่อสร้างที่ฝ่ายปกครองเข้าไปดูแล และยังพบ ผู้ติดเชื้อผ่านชายแดนของประเทศต่อเนื่องโดยเฉพาะกัมพูชา สถานที่เสี่ยง ยังเป็นโรงงาน ตลาดโดยเฉพาะตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ชุมชนแออัด แคมป์ก่อสร้างและชุมชนรอบๆ ปัจจัยเสี่ยง การสัมผัสคลุกคลีกัน ทั้งในสถานประกอบการ เช่น มีกระป๋องน้ำผูกเอาไว้และกดน้ำดื่มร่วมกัน หรือแก้วคว่ำเอาไว้ ไม่ใช่การใช้แล้วทิ้ง ซึ่งทำให้มีการสัมผัสสารคัดหลั่งที่อยู่ในปาก หรือมือ ทำให้เกิดการแพร่เชื้อ ที่ประชุมศบค. จึงสั่งการให้ดูแลสุขอนามัยเจาะลงไปเป็นจุดๆ รวมถึงการคลุกคลีในที่พัก ชุมชน ครอบครัวและการเดินทาง"นพ.ทวีศิลป์กล่าว