รมว.สุชาติ ออกประกาศ ข้าราชการ ก.แรงงาน Work from Home

รมว.สุชาติ ออกประกาศ ข้าราชการ ก.แรงงาน Work from Home

ก.แรงงาน รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ออกประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทำงานที่บ้าน (Work from Home) ช่วยชาติ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่า ปัจจุบันมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด และพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยข้าราชการทุกคน จึงได้อนุมัติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ

เน้นย้ำข้าราชการในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล โดยขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม บุคคลที่เคยเข้าไปใน "พื้นที่เสี่ยงกิจการที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยง" ขอให้เน้นย้ำมาตรการกักกันตนเอง (self quarantine) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ และปฎิบัติตามมาตรการในสถานที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม โดยขอให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้มีผลถึง 30 เมษายน 2564 เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม อันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และ เพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด หลังเทศกาลสงกรานต์

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด (ส่วนกลาง) ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะผ่อนคลายลง และออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด (ส่วนกลาง) ที่จำเป็นต้องแยกกักหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีการปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงหรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงจากโควิด -19