เปิดปฏิทิน 'เงินเดือนข้าราชการ 2564' เงินเดือน-บำนาญ เข้าวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทิน 'เงินเดือนข้าราชการ 2564' เงินเดือน-บำนาญ เข้าวันไหนบ้าง?

เปิดปฏิทิน "เงินเดือนข้าราชการ 2564" สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างรัฐ รวมถึง ข้าราชการเกษียณ เงินเข้าวันไหนบ้าง เตรียมรอรับเงินได้เลย

สิ้นเดือนแล้ว เตรียมกดเงินเดือนได้! สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือเป็น "ข้าราชการ" และลูกจ้างของรัฐ ต้องรู้! เมื่อกรมบัญชีกลางเปิดรายละเอียด "เงินเดือนข้าราชการ 2564" สำหรับ เดือนมิถุนายน 2564  ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง ระบุวันโอนเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการประจำเดือนมิถุนายน คือ 25 มิถุนายน 2564 

ส่วนเดือนอื่นๆ ของปี 2564 จะมีการโอนเงินเดือนเข้าบัญชี "ข้าราชการ" ในวันที่เท่าไหร่กันบ้าง? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมมาให้ดูแล้ว เช็คที่นี่!

 • เดือนมกราคม 2564   เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 มกราคม
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้าบัญชีวันที่ 22 กุมภาพันธ์
 • เดือนมีนาคม 2564    เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 มีนาคม
 • เดือนเมษายน 2564   เงินเข้าบัญชีวันที่ 27 เมษายน 
 • เดือนพฤษภาคม 2564 เงินเข้าบัญชีวันที่ 25 พฤษภาคม
 • เดือนมิถุนายน 2564  เงินเข้าบัญชีวันที่ 25 มิถุนายน 2564

161666350934

 • เดือนกรกฎาคม 2564 เงินเข้าบัญชีวันที่ 23 กรกฎาคม 
 • เดือนสิงหาคม 2564  เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 สิงหาคม 
 • เดือนกันยายน 2564  เงินเข้าบัญชีวันที่ 27 กันยายน 
 • เดือนตุลาคม 2564   เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 ตุลาคม 
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 เงินเข้าบัญชีวันที่ 25 พฤศจิกายน 
 • เดือนธันวาคม 2564  เงินเข้าบัญชีวันที่ 27 ธันวาคม 

นอกจากนี้ ยังมีปฏิทินสำหรับการโอน "เงินบำนาญ" ปี 2564 ที่กรมบัญชีกลางจะต้องโอนให้กลุ่มข้าราชการเกษียณอายุ ผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญรายเดือน ประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 • เดือนมกราคม วันที่ 22 มกราคม 2564
 • เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • เดือนมีนาคม วันที่ 24 มีนาคม 2564
 • เดือนเมษายน วันที่ 23 เมษายน 2564
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • เดือนมิถุนายน วันที่ 23 มิถุนายน 2564

161666358788

 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 24 สิงหาคม 2564
 • เดือนกันยายน วันที่ 22 กันยายน 2564
 • เดือนตุลาคม วันที่ 21 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม วันที่ 23 ธันวาคม 2564

----------------------

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง