เช็คกำหนดจ่าย 'เงินเดือน' ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ ปี 2564

เช็คกำหนดจ่าย 'เงินเดือน' ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ ปี 2564

ใครเป็น "ข้าราชการ" ต้องรู้! กรมบัญชีกลางออกประกาศ กำหนดวันจ่าย "เงินเดือน" ให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ประจำปี 2564 ซึ่งแต่ละเดือนวันที่จะได้รับเงินเดือนไม่ใช่วันเดียวกัน

เนื่องจากปี 2564 เป็นปีที่มี "วันหยุดราชการกรณีพิเศษ" และ "วันหยุดประจำภาค" อยู่หลายวัน ดังนั้นจึงทำให้กำหนดวันจ่าย "เงินเดือน" ของข้าราชการจึงมีการขยับไปมาในแต่ละเดือน

ล่าสุด.. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศกำหนดวันจ่าย "เงินเดือน" ข้าราชการและและลูกจ้างของรัฐ ประจำปี 2564 ดังนี้

 • เดือนมกราคม 2564   เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงินเข้าบัญชีวันที่ 22 
 • เดือนมีนาคม 2564    เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 
 • เดือนเมษายน 2564   เงินเข้าบัญชีวันที่ 27 
 • เดือนพฤษภาคม 2564 เงินเข้าบัญชีวันที่ 25 
 • เดือนมิถุนายน 2564  เงินเข้าบัญชีวันที่ 25 

161053418430

 • เดือนกรกฎาคม 2564 เงินเข้าบัญชีวันที่ 23
 • เดือนสิงหาคม 2564  เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 
 • เดือนกันยายน 2564  เงินเข้าบัญชีวันที่ 27
 • เดือนตุลาคม 2564   เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 
 • เดือนพฤศจิกายน 2564 เงินเข้าบัญชีวันที่ 25 
 • เดือนธันวาคม 2564  เงินเข้าบัญชีวันที่ 27

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :