รู้มั้ย"วัคซีนซิโนแวค"ล็อตแรกส่งฟรี

รู้มั้ย"วัคซีนซิโนแวค"ล็อตแรกส่งฟรี

 ระบบขนส่งแบบยาเย็น (Cold Chain) จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ยายังคงคุณภาพและอยู่ในระบบอุณหภูมิที่ถูกต้องโดยไม่แปรปรวน ”คือวิธีการที่บริษัท DKSH ยึดเป็นหัวใจหลักในการขนส่งวัคซีน “ซิโนแวค”ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 2 – 8 องศา ควบคุมคุณภาพต้นทางถึงปลายทาง

     ในที่สุดวัคซินซิโนแวค 2 แสนโดสก็มาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การขนส่งวัคซีนล็อตแรกองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (DKSH)ในการจัดส่งวัคซีนระยะแรกจากซิโนแวค 2 ล้านโดส โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจะมีการหารือกับเอกชนหลายรายที่สนใจจะเข้ามาร่วมขนส่ง เช่น การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย เอสซีจีโลจิสติกส์ และไทยเบฟฯ ต่อไป

161414881719

      “จอห์น แคลร์”รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ประเทศไทยและอินโดจีน (เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยกับ “กรุงเทพธุรกิิจ” ว่าการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกระจายวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 ล้านโดส ในครั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและประสบการณ์ด้านการจัดเก็บ จัดบรรจุ และขนส่ง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ได้คุณภาพและมีการรักษามาตรฐานสูงสุด ตลอดการขนส่ง DKSH มีคลังจัดเก็บสินค้าสำหรับจัดเก็บยาเย็นขนาดใหญ่ ส่วนในระหว่างการขนส่ง รถที่ขนส่งจะต้องมั่นใจว่าสามารถคุมอุณหภูมิในรถได้

      โดยบรรจุภัณฑ์ Brilliant Box ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้าในกล่อง เหมาะสำหรับการขนส่งยาเย็น เช่น วัคซีนโควิด -19 นอกจากนี้ ในรถขนส่งปรับอากาศยังมีระบบเก็บความเย็นอุณหภูมิในรถ และติดตั้ง Data Logger ที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิภายในรถได้ตลาดการขนส่ง เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานมีระบบการกระจายสินค้า

     บริษัท ดีเคเอสเอช ให้บริการขนส่งกระจายยาและวัคซีน อาทิ วัคซีนไข้หวัด ให้แก่สถานพยาบาล ในช่วง 8-10 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 40 ล้านโดส ให้ความเห็นในแง่ของการขนส่งว่า สิ่งสำคัญ ในการกระจายขนส่งวัคซีนและผลิตภัณฑ์ยา คือ การควบคุมคุณภาพให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะวัคซีน แน่นอนว่าอุณหภูมิเป็นเรื่องสำคัญ ต้องไม่เกิน 2 – 8 องศา การใช้ระบบขนส่งแบบยาเย็น (Cold Chain) จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ยายังคงคุณภาพและอยู่ในระบบอุณหภูมิที่ถูกต้องโดยไม่แปรปรวน

161414881734

หัวใจสำคัญของบริษัทที่ทำการขนส่ง คือ ต้องมีกระบวนการที่เข้มแข็ง มีขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ และการรักษามาตรฐานสูงสุดในการขนส่ง เพราะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หรือ Health Care เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องควบคุมมาตรฐาน มีการใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงในการควบคุมคุณภาพ

161414881750

และมีการตรวจสอบคุณภาพหลายครั้งต่อปี ทั้งจากบริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจะมีกฏระเบียบที่กำหนดไว้ว่าต้องมีกระบวนการใดบ้าง เช่น การรับยากลับมา จะต้องมีกระบวนการเก็บอย่างไร เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก่อนที่จะสามารถมีศูนย์จัดเก็บยาได้ ต้องผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพด้านการควบคุมอุณหภูมิ ต้องรักษามาตรฐานในระดับสูงสุดตลอดเวลา

เนื่องจากประเทศไทยร้อน ต้องให้แน่ใจว่ายาเย็นตลอดเวลา รวมถึงบรรจุภัณฑ์ของ DKSH ที่ใช้เทคโนโลยีให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของสินค้าในกล่องเพื่อไม่ให้อุณหภูมิแปรปรวน ขณะเดียวกัน ภายในรถมีระบบติดตั้งเก็บความเย็น ปรับแต่งให้เหมาะกับการขนส่งยาโดยเฉพาะ หากส่งทางไกล ต้องเป็นระบบ Cold Chain ซึ่งใช้รถที่ติดตั้งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะข้อควรระวัง ในฝั่งของคนที่ได้รับวัคซีนไป เช่น โรงพยาบาล ต้องมีความพร้อมในการคุมอุณหภูมิ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งขนส่ง ฝั่งที่รับวัคซีน ต้องคุมอุณหภูมิเพื่อให้อยู่ในระดับนั้นตลอดด้วยเช่นกัน"

   

  บริษัท DKSH ให้บริการด้านการขยายธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งทำธุรกิจในไทยมากว่า 114 ปี ระบุว่า ที่ผ่านมา ดีเคเอสเอช มีส่วนในการขนส่งกระจายยาและวัคซีน อาทิ วัคซีนไข้หวัด ให้แก่สถานพยาบาล ในช่วง 8-10 ปีที่ผ่านมา มากกว่า 40 ล้านโดส

161414881714

   ทั้งนี้ บริษัท DKSH ให้บริการด้านการขยายธุรกิจทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ทำธุรกิจในไทยมากว่า 114 ปี มีฐานอยู่ทั่วโลก ดำเนินธุรกิจใน 36 ประเทศ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมกว่า 740 พื้นที่ทางธุรกิจ ในภูมิภาคเอเชีย และ 30 แห่งในยุโรปและอเมริกา