มทร.ธัญบุรี จับมือ สถานศึกษา 21 แห่ง สร้างเครือข่ายคัดเด็กเก่งผ่านทีแคส

มทร.ธัญบุรี จับมือ สถานศึกษา 21 แห่ง สร้างเครือข่ายคัดเด็กเก่งผ่านทีแคส

มทร.ธัญบุรี ลงนาม MOU สถานศึกษา 21 แห่ง ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ทั้งในระบบบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร Non-Degree สร้างเครือข่าย รับนักเรียนจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มทร.ธัญบุรี ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง ประกอบด้วยจังหวัดนครนายก ปัตตานี ชลบุรี นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทั้งในระบบบัณฑิตศึกษาและหลักสูตร Non-Degree เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเพื่อรับนักเรียนจากการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เข้าศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี

อย่างไรก็ตาม การลงนามที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนใดมีนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในมทร.ธัญบุรี เป็นจำนวนมาก หรือมีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยควรมีส่วนในการพัฒนาด้านวิชาการร่วมกับสถานศึกษานั้น รวมถึงสถานศึกษาส่งหนังสือแจ้งความจำนงของลงนามถึงมทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกัน รวมไปถึงการส่งนักเรียน เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันมทร.ธัญบุรี มีการลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 401 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาจะมีนักเรียนจากสถานศึกษาที่ลงนามความร่วมมือเข้าศึกษาต่อในมทร.ธัญบุรีร้อยละ 60 ของแผนรับนักศึกษาในระบบทีแคสรอบที่ 1 และ2 ซึ่งมทร.ธัญบุรีจะรับประมาณ 2,900 คน

“การลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นการลงนามกับสถานศึกษาทั้งในเขตพื้นที่และนอกพื้นที่การศึกษา ทำให้เกิดการพึ่งพาด้านวิชาการ มีการส่งนักเรียนมาเรียนต่อใน มทร.ธัญบุรี ผ่านระบบทีแคสในรอบ 1 และ 2 ตามเกณฑ์การคัดเลือก ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดี มีคุณภาพ มีความประพฤติดี และต้องการเรียนต่อในมทร.ธัญบุรีอย่างแท้จริง ทำให้จำนวนการสละสิทธิ์มีน้อยมาก”

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าววต่อว่า การลงนามความร่วมมือจะทำให้มทร.ธัญบุรี ได้ทำความรู้จักและพูดคุยกับอาจารย์แนะแนวจากสถานศึกษาแต่ละแห่ง ทำให้ง่ายในการให้ข้อมูล อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลวิชาการ แผนการรับนักศึกษา ส่งผลให้อาจารย์สามารถแนะนำนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง ทำให้นักเรียนรู้จักมทร.ธัญบุรีมากขึ้น รวมถึงจะมีความร่วมมือด้านวิชาการที่หลากหลาย พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนในเครือข่ายที่ลงนามได้เรียนแบบสะสมหน่วยกิต (credit bank) ควบคู่ไปกับการเรียนปกติ ปัจจุบันมีการเรียนในลักษณะนี้ 19 หลักสูตร มีนักเรียนประมาณ 30 คน