จัดตั้ง “ธนาคารหนังสือฯเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

จัดตั้ง “ธนาคารหนังสือฯเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

สสส. ส่งไม้ต่อมอบ ธงฯ จัดงาน “มหกรรมมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย” แด่ ศอบต. และเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ที่ขานรับจัดตั้ง “ธนาคารหนังสือและสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้”

ในพิธีปิดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย บนเส้นทางชีวิตวิถีใหม่ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  เป็นประธานพิธีปิด และปาฐกถาพิเศษ เรื่องบทบาทภารกิจของศอ.บต. และการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ประกาศสนับสนุนนำกระบวนการส่งเสริมการอ่านบูรณาการและแก้ไขปัญหาวิกฤติในกลุ่มเด็กปฐมวัยชายแดนใต้

พร้อมขอบคุณ 60 องค์กร จากทุกภูมิภาคที่มากระตุ้นสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคใต้ในครั้งนี้  เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างทรงพลังและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  ศอ.บต. และเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ จึงขานรับการจัดงานมหกรรมมหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้และจะได้จัดตั้งธนาคารหนังสือและสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้เพื่อสนับสนุนเครือข่ายภาคใต้ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

1607923749100

ด้าน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และประธานคณะกรรมการจัดงานฯกล่าวว่า แม้แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยจะสิ้นสุดลงในปี .. 2564 นี้ แต่ด้วยการดำเนินงานของเครือข่ายทั้งภาครัฐและประชาสังคมที่ผ่านมา ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย  โดยรูปธรรมต่างๆ ของการขับเคลื่อนงาน ได้มาจัดแสดงในครั้งนี้ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ยิ่งเมื่อ ศอ.บต. และเครือข่ายพลังอ่านชายแดนใต้ ประกาศรับธงเกียรติยศเพื่อจัดงานอย่างต่อเนื่อง และยังได้จัดตั้งธนาคารหนังสือและสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้เชื่อว่า จะเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง เข้ามาร่วมมือกันมากขึ้น ทำให้การบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยเป็นจริง ทั้งนี้หน่วยงานต่าง สามารถเข้าร่วมและติดตามความคืบหน้า ได้ที่ เพจพลังอ่านชายแดนใต้ Southernmost Reading Power” และ เพจอ่านยกกำลังสุข

160792377185

ดูรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่... เว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. http://www.happyreading.in.th ,Facebook Fanpage : อ่านยกกำลังสุข ,Facebook Fanpage : พลังอ่านชายแดนใต้ Southernmost Reading Power