กทม. เดินหน้าปรับสภาพน้ำคลองบางเขน

กทม. เดินหน้าปรับสภาพน้ำคลองบางเขน

กทม. เดินหน้าปรับสภาพน้ำคลองบางเขน ขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้ง 2 ฝั่งคลอง ไม่ทิ้งน้ำเสียและไม่ทิ้งขยะลงคลอง

วานนี้ (2 พ.ย. 63) นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจคลองบางเขน จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตบางซื่อ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงเรือสำรวจคลอง

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้การลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพคลองบางเขน ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมต่อคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร มีความยาวประมาณ 11,450 เมตร อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ บางเขน จตุจักร และเขตบางซื่อ จากการสำรวจพบว่าคุณภาพของน้ำในคลอง บางช่วงน้ำค่อนข้างดำ บางช่วงคุณภาพน้ำดี จึงหาแนวทางว่าจะดำเนินการอย่างไรให้สภาพน้ำในคลองมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กทม. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการขุดลอกคลองบางเขน ซึ่งขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วคาดว่าจะดำเนินการได้เร็วๆ นี้

สำหรับการบำบัดน้ำเสีย สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้มีโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียตามแผนงานอยู่แล้ว ในส่วนที่จะดำเนินการเพิ่มเติม คือการสำรวจว่าจะทำอย่างไร ที่จะไม่ให้น้ำเสียจากบ้านเรือนไหลลงสู่คลอง เบื้องต้นได้หารือในหลักการว่า อาจจะทำบ่อดักน้ำเสีย โดยแบ่งเป็นโซน อาทิ บ่อดักน้ำเสีย 1 บ่อ รับน้ำจากบ้านเรือนประมาณ 20-30 หลังคาเรือน เป็นต้น

รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้ง 2 ฝั่งคลอง ไม่ทิ้งน้ำเสียและไม่ทิ้งขยะลงคลอง เพื่อร่วมกันดูแลสภาพน้ำในคลอง ส่วนปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแนวคลอง กทม. เน้นใช้หลักรัฐศาสตร์ ไม่ใช้หลักนิติศาสตร์เพียงอย่างเดียว ที่ผ่านมาจะใช้การเจรจาเพื่อขอความร่วมมือประชาชน อาจต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน ด้านสภาพภูมิทัศน์ของ 2 ฝั่งคลอง คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เนื่องจากคลองบางเขนบางช่วง ฝั่งหนึ่งเป็นของกรุงเทพมหานคร อีกฝั่งคลองเป็นของจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ กทม. จะสำรวจคลองอื่นๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลและปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น