เช็คที่นี่! ‘บัตรคนจน’ กรกฎาคม 2563 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ได้สิทธิอะไรบ้าง? 

เช็คที่นี่! ‘บัตรคนจน’ กรกฎาคม 2563 'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ' ได้สิทธิอะไรบ้าง? 

อัพเดท เดือนกรกฎาคม 2563 ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

อัพเดทล่าสุดสำหรับเดือนกรกฎาคม 2563 ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ได้รับสิทธิอะไรบ้าง? เงินจะโอนเข้าบัตรในวันที่เท่าไร และจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไร เนื่องจากเดือนนี้จะมี เงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากโครงการที่รัฐบาลจะช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย 

  • 1 กรกฎาคม 2563

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคน โดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารูดซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ 

โดยจะได้รับคนละ 200-300 บาท ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ครอบคลุมทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. ใช้รูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทาง ส่วนนี้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับคนละ 500 บาท 

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน เป็นจำนวนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

'เที่ยวปันสุข' 10 ข้อต้องรู้ก่อนลงทะเบียน 'เราไปเที่ยวกัน'

  • 15 กรกฎาคม 2563

4. เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท

ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

ทั้งนี้อัตราภาษี แยกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1% เป็นส่วนที่ผู้ถือบัตรต้องจ่ายอยู่แล้วเมื่อนำบัตรไปใช้จ่าย จากเดิมที่ต้องจ่ายเต็ม 7% ส่วนอีก 5% เป็นเงินที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับการคืนเงินในเดือนถัดไปผ่าน e-Money สำหรับ 1% สุดท้ายจะถูกนำเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ถือบัตรคนจน

  • 18 กรกฎาคม 2563

สิทธิที่จะได้รับในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน หากนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิในส่วนนี้อีก 2 เดือนต่อจากนี้เท่านั้น โดยมีสิทธิที่จะได้รับดังนี้

5. ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

6. ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

  • เงินพิเศษเข้าบัตรวันที่ 15 ของทุกเดือน

7. เงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน

  • เงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ครม.มีมติเห็นชอบกับการจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมใน 4 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้แก่ เยียวยาเกษตรกรในกลุ่มคนที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือไม่มีเอกสารสิทธิ์, เยียวยาผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ (บัตรคนจน), เยียวยากลุ่มเปราะบาง และเยียวยาผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่าน

สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย เป็นการจ่ายเงินเยียวยาผ่าน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จำนวน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาทต่อคน 

แต่ทั้งนี้ขณะนี้ ยังไม่มีการระบุวันที่ที่จะจ่ายเงินเยียวยาว่าเป็นวันใด คงต้องรอลุ้นว่าจะได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งหากเป็นในกรณีนี้ก็จะได้รับเงินทั้งหมด 3,000 บาท เนื่องจากเป็นการจ่ายของเดือนกรกฎาคม และจ่ายย้อนหลังเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563