การรถไฟฯ เตรียมเดินขบวนรถทันที หากรัฐบาลผ่อนปรน พร้อมแผนป้องกันการระบาดโควิด-19

การรถไฟฯ เตรียมเดินขบวนรถทันที หากรัฐบาลผ่อนปรน พร้อมแผนป้องกันการระบาดโควิด-19

การรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดเดินขบวนรถโดยสารทันที หากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรน อำนวยความสะดวกประชาชน พร้อมแผนรองรับออกเป็น 2 ระยะ เพื่อป้องกันการระบาดโควิด-19

หลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานผ่านโปรแกรม Zoom Meeting กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 28 เมษายน ถึงความพร้อมในการเดินรถช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 หากรัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย สั่งการ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ โดยพิจารณาตามประกาศและข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ทั้งนี้ การรถไฟฯ เตรียมความพร้อมการเปิดเดินขบวนรถโดยสาร หากมีมาตรการผ่อนปรนจากรัฐบาลทันที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมืองและทางไกล และการรถไฟฯ ยังให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของส่วนรวมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอันดับแรก ซึ่งการรถไฟฯ ได้เตรียมแผนรองรับออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การจำกัดปริมาณการให้บริการ (Supply Restriction) และการจำกัดความต้องการใช้บริการ (Demand Restriction) ระยะที่ 2 การให้บริการตามปกติ(Normal Service)