กรมการจัดหางาน รับสมัคร ‘แรงงานประมง’ ยังขาดอีกกว่า 5 หมื่นอัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ‘แรงงานประมง’ ยังขาดอีกกว่า 5 หมื่นอัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัคร "แรงงานประมง" ปัจจุบันยังมีความต้องการกว่า 50,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครแรงงานไทยทำงานในภาคประมงทะเล พร้อมเผย ปัจจุบัน ยังมีความต้องการแรงงาน จำนวนกว่า 50,000 อัตรา เช่น ตำแหน่งนายท้ายเรือ/นายเรือ ผู้ช่วยนายท้ายเรือ ช่างเครื่อง และกรรมกร/ลูกเรือ เป็นต้น ค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

โดยผู้ที่สนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถประสานโดยตรงได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-0571-2 หรือทาง [email protected] 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน รวมทั้ง ผลกระทบต่อภาคประมงทะเลทั้งในด้านการประกอบอาชีพ ด้านการตลาด และการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน ยังพบว่ามีการขาดแคลนแรงงานในกลุ่มผู้ประกอบการประมง ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ ขอให้รัฐบาล  ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว มาทำงานในกิจการประมงทะเล ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ว่างงานได้เลือกประกอบอาชีพ เพื่อมีรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ด้วย นายสุชาติฯ กล่าว